Ledig stilling

Trondheim Kommune

Avlaster

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge gir tilbud til familier som på grunn av barns funksjonshemming har behov for avlastning i den daglige omsorgen.

Avlastning tilbys til familier med barn og unge som trenger nær og mye voksenstøtte for å kunne delta på ulike aktiviteter, noen som hjelper, veileder og tilrettelegger dagene med barnet.

Vi søker etter personer, gjerne en familie med egne ungdommer, med motivasjon og lyst til å arbeide som avlaster for en bestemt ungdom på 13 år. 

Omfanget i jobben er per tiden en helg pr måned og en ukes sammenhengende avlastning om sommeren. Avlaster og familie legger egen plan for avlastningen i seks måneder om gangen. Arbeidet er på døgnbasis og foregår i avlasters eget hjem. Du må derfor bo slik at det er mulig for ungdommen å overnatte  hos deg/dere.

Ungdommen beskrives som sosial, utadvendt og kommuniserer godt med folk rundt seg. Hen er positiv til aktiviteter og kan delta på det meste. Hen trenger noe hjelp til hygiene, men er nokså selvhjulpen i daglige gjøremål.

Avlaster ansettes fast i Trondheim kommune.

Les mer om Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge

Kvalifikasjoner:

 • Kunne jobbe på måter som innebærer tett oppfølging, struktur og omsorgsfull grensesetting.
 • Gjerne ha erfaring med barn og unge som trenger tett oppfølging som følge av funksjonshemming.
 • Gjerne erfaring fra omsorg for andre mennesker, privat eller profesjonelt.
 • Avlaster må ikke ha husdyr da ungdommen er allergisk.

Personlige egenskaper:

 • Interesse for arbeidet og evne til god kontakt i aktiviteten både med barna/ungdommene og deres familier.
 • Vilje og mot.
 • Kunne tåle å stå i tett relasjon/samhandling med ungdommen.
 • Reflektert og voksen i samvær med brukere og foresatte du skal samhandle med som avlaster.

Vi tilbyr:

 • Oppfølging og kontakt mellom administrasjon og deg som avlaster.
 • Interessant og variert jobb med barnets beste i fokus og hvor du kan være tett på familien du hjelper.
 • Lønn etter Forskrift om arbeidstid for avlastere og Sentral særavtale SGS 1030 Avlastere.