Avlaster

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

Det er kommunens tildelingsenhet som fatter vedtak om avlastning.  Oppdraget kan variere fra noen timer, til flere dager pr måned, og kan være både på ukedager og på helg. De fleste som får innvilget avlastning er familier som har barn med ulike utfordringer og behov.

Arbeidsoppgaver:

Avlaste familiene.

Gi barnet en trygg hverdag med tydelige rammer og forutsigbarhet.

Bistå i daglige gjøremål.

Avlastningen kan både utføres utenfor barnet sitt hjem og i hjemmet til barnet - dette vil variere ut fra familiens og barnets behov.

Kvalifikasjoner:

Vi ønsker søkere som har erfaring fra arbeid med barn.

Det er en fordel om du har erfaring med barn med spesielle behov.

Du må være mottagelig for råd og veiledning.

Politiattest må fremlegges ved tiltredelse.

Ansvarsfull og tålmodig.

Positiv og gode samarbeidsevner.

Trives med å jobbe i en familie.

Fleksibel.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søkere må ha førerkort, klasse B, samt eget soverom som kan benyttes ved døgnavlastning.

 

Tiltredelse/ varighet:

Det er viktig å finne en god kombinasjon mellom bruker og avlaster, derfor vil tiltredelse variere. Tildelingsenheten vil ta kontakt når vi anser en søker passende til et oppdrag.

 

Vi etterspør:

De som genuint bryr seg, og som ønsker å bidra til økt livskvalitet hos andre mennesker.

 

Søkere bes om å ta kontakt med Tildelingsenheten innen utgangen av desember 2020.