Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Avgiftningsenheten i Arendal søker medisinstudenter som har interesse for rusfaget

Offentlig forvaltning

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet sykehus HF gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i Agder. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, 3 poliklinikker, 1 ambulant enhet og en forskningsenhet. Det er totalt ca. 250 stillinger fordelt i Arendal, Byglandsfjord, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord. 

Ved Enhet for Avgiftning i Arendal er det behov for medisinstudenter med lisens. Tiltredelse snarest/etter avtale. Det kan bli mulig å forlenge vikariatet utover høsten.

Vi ønsker også medisinstudenter med  fullført 8 semester, som kan inneha sykepleier oppgaver.

Avgiftningsenheten ligger flott plassert på Bjorbekk i Arendal. Vi er en døgnenhet som gir spesialisert behandlingstilbud til pasienter med rusavhengighet. Vi tilbyr medisinsk forsvarlig avgiftning, motiverer til endring og avklarer videre forløp. Enheten har 12 sengeplasser, som inkluderer en akutt seng. Vi jobber tverrfaglig i en mangfoldig personalgruppe som består primært av sykepleiere, vernepleier, leger i spesialisering og overlege. 

ARA er en fremoverlent avdeling som har spennende forskning utgående fra Seraf/UiO og BAR (Bergen Addiction Research) hvor vi deltar i studier. Vi ønsker å være ledende innen rusbehandling nasjonalt og tilbyr vår befolkning ulike behandlingsmetoder av høy kvalitet.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Kvalifikasjoner:

  • Medisinstudent med lisens som har gjennomført 6. året.
  • Ved behov for opplæring i DIPS og Metavisjon må dette gjennomføres før oppstart.
  • Beherske norsk skriftlig og muntlig meget godt.

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som er nysgjerrig og har interesse for rusfaget. Du må være ansvarsfull og trives med å jobbe selvstendig i et tverrfaglig team.

 

Vi tilbyr:

  • Vi har ei engasjert og ung legegruppe som samarbeider godt på tvers av enheter.
  • Opplæring og veiledning.
  • Tilrettelegging av arbeidstid. Mulighet for langfri når driften tillater det. 
  • Arbeidsoppgavene er varierte da vi ofte jobber i skjæringspunktet mellom rus/psykiatri/somatikk.
  • Rusmedisin er et fag i utvikling. ARA vil gi deg kompetanse og erfaring som kan være viktig og unik i videre utdanningsløp.