Detaljer

 • Søknadsfrist
  14.05.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Annet
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Ønskelig
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  712664

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Avfallsanlegg, Rokke søker avdelingsleder

Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går. Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter. Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt. Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle arbeidslivet og byen vår i fellesskap.

Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.

 

Halden kommune søker avdelingsleder for Rokke avfallsanlegg. Stillingen er organisert under enhetsleder for kommunalteknikk Rokke Avfallsanlegg har i dag 8 ansatte inkludert avdelingsleder. Vi handterer avfall fra private og næringskunder. Anlegget består av gjenvinningsstasjon, sorteringsområde, omlast, farlig avfall, EE avfall og deponi. Det er planlagt store investeringer i anlegget den nærmeste tiden. Dette innbefatter blant annet fornyelse av produksjonsutstyr (maskiner), samt utvidelse av deponi og produksjonsområde. Deponiutvidelse skal utføres i 2018. Nytt sigevann renseanlegg skal bygges i 2018. Nytt produksjonsutstyr (maskiner) 2018. Mulig oppstart av pukkverk i 2018

 

 Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Lede den daglige driften ved anlegget

Koordinering og rapportering på virksomhetens arbeids- og ansvarsområde

Økonomiansvar og resultatrapportering

Kontakt med myndigheter

Kundekontakt og oppfølging av nye og eksisterende kunder

Delegert personalansvar

Må også påregne andre arbeidsoppgaver innenfor enheten ved behov

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Ingeniør, fagarbeider innen avfallshåndtering  eller tilsvarende realkompetanse

Økonomiforståelse for budsjetter og månedlig oppfølging

Kjennskap om drift av avfallsanlegg

Kjennskap til prøvetaking og miljøovervåking

Har kompetanse på lov- og avtaleverk knyttet til personalforvaltning

Har erfaring med handtering av anleggsmaskiner

Kjennskap til pukkverksdrift

Prosjektledelse

IT kunnskaper

 

Personlige egenskaper

Evne til å være selvgående innenfor fagområdet

Skape et godt arbeidsmiljø og være en motiverende faktor

Løsningsorientert og med høyt pågangsmot

Resultatorientert

Serviceinnstilt

Må ha evnen til å takle omstillinger

 

Vårt arbeidsmiljø er i perioder hektisk, og krever høy arbeidskapasitet

Ved tilsetting vil personlig egnethet bli vektlagt og personen må være med på å utvikle stillingen

Det må påregnes jobb noen lørdager (vår og høst) og noen langdager

 

Generelle betingelser

Lønn etter avtale

Pliktig innskudd i Halden kommunes pensjonskasse med 2%

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via  Halden kommune sin hjemmeside  Halden.kommune.no ledige stillinger og knappen "Søk på stilling".

 Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

 Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

 Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

 Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 Søknadsfrist    14.05.2018                                Utlyst dato        13.04.2018                          Vårref                  760

Kontaktperson

Asle Michael Berg, Enhetsleder, tlf: 90197840, mobil: 90197840, Asle.Berg@halden.kommune.no

Jan Erik Hansen, Avdelingsleder, tlf: 99533342, mobil: 99533342, jan-erik.hansen@halden.kommune

: