Detaljer

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  25.10.2020
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Heltid
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3178202
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Avdelingssykepleier, Selfors korttidsavdeling (2020/348)

Avdeling for institusjonstjenester
Kommunen sine helse og omsorgstjenester er delt inn i funksjoner.
Avdeling for institusjonstjenester har ansvar for sykehjemstjenester, korttid- og avlastningstilbud, øyeblikkelig hjelp døgntilbud, døgnrehabilitering og sentralkjøkken.
Avdeling for hjemmetjenester har ansvar for tjenester til hjemmeboende og i omsorgsboligene.
Miljøterapeutisk avdeling han ansvar for tjenester til funksjonshemmede.
Avdeling for rus og psykisk helse har ansvar for hjemmebaserte og boligtjenester til personer med rus og psykiske helseplager.
Tjenestetildelingen foregår i et felles tildelingskontor.

Ved Selfors sykehjem er det ved Selfors korttidsavdeling ledig:

 • 100% fast stilling som avdelingssykepleier, fra 01.02.2021

Avdelingen har 20 korttidsplasser. Pasienter på korttidsplass tilbys tidsbegrenset opphold for kartlegging, vurdering, pleie, behandling, opptrening og avlastning. Vi har tett samarbeid med bl.a. lege, rehabiliteringstjenesten, hjemmetjeneste og øvrige tverrfaglige instanser.
Avdeling for institusjonstjenester skal fremover ha 2 hovedområder vi skal ha fokus på; kompetanseflyt og heltidskultur.

Vi søker en positiv, omgjengelig og lojal medarbeider med god arbeidskapasitet, som ønsker å være med å påvirke fremtidens omsorgstjeneste i Rana kommune.
Søk og bli en del av en engasjert og fremtidsrettet ledergruppe.

Arbeids og ansvarsområder:
• Ledelse av avdelingen med fag, personal og økonomiansvar.
• Medansvar for utvikling av tjenester og det helhetlige tjenestetilbudet gjennom deltakelse i ledergruppen
• Sikre forsvarlige tjenester innenfor tilgjengelige ressurser og gjeldende lovverk.
• Bidra til samhandling på tvers av kommunens tjenester og øvrige samarbeidspartnere.
• Personalutvikling.

Kvalifikasjoner:
• Autorisasjon som sykepleier
• IKT kunnskaper og kjennskap til turnusplanlegging
• Beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig for å kunne utføre yrket forsvarlig
• Dokumentert lederutdanning og/eller lederkompetanse/erfaring
• Gyldig politiattest, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

Ønskede egenskaper og kvalifikasjoner som vektlegges:
• Kunnskap og erfaring fra arbeid i korttidsavdeling
• Nytenkende og reflekterende
• God til å planlegge og organisere på kort varsel
• God til å skape relasjoner og nettverk
• God til å beslutte og iverksette handling
• God til å skape og tenke nytt
• Trygg og robust i lederrollen, med god omstillingsvilje og evne
• Mål og resultatorientert

Personlige egenskaper:
• Du er løsningsorientert, handlekraftig og faglig sterk
• Du trives i møtet med pasienter og pårørende
• Du er tydelig, ærlig og viser stor grad av fleksibilitet for de omskiftningene som daglig preger vår tjeneste
• Du er en god rollemodell for dine kollegaer
  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidstid: Dagtid.
To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Lønn fastsettes etter intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester som leveres på jobbintervju.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Flytteutgifter kan dekkes etter reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
seksjonsleder Astrid Skjevling, Tlf: 751 94 610 / 480 27260 eller mail: astrid.skjevling@rana.kommune.no

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link denne side.

Søknadsfrist: 25.10.2020