Detaljer


Avdelingssykepleier - Seksjon for poliklinikk og dagbehandling

Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus ivaretar barn og ungdom fra 0-18 år i Vestre Viken. Avdelingen består av flere seksjoner; Barne- og ungdomsseksjonen, Nyfødt intensiv, Poliklinikk og dagbehandling, Barneleger i Vestre Viken, Klinisk ernæringsfysiologi, CL team, og Kontortjeneste. Avdelingen har ca. 200 ansatte.

Drammen sykehus skal inn i nytt sykehusbygg på Brakerøya i Drammen i 2025.  

Barne- og ungdomsavdelingens seksjon for Poliklinikk og dagbehandling utreder, behandler og følger opp barn og ungdom 0-18 år. Fagområdene er for eksempel diabetes, mage- og tarmsykdommer, allergier, nyre- og urinveissykdommer, nevrologiske sykdommer, hjertesykdommer, lungesykdommer, blodsykdommer, kreft, immunsviktsykdommer og infeksjonssykdommer.                                                                                                               

Seksjonen består av:
Poliklinikk, som i hovedsak har utredning og kontroll av barn og ungdom som kan gjennomføres på relativt kort tid.  

Dagbehandling, som utreder, behandler og følger opp barn og ungdom hvor det er nødvendig å foreta tester og prøver som ikke lar seg håndtere innenfor den tiden man har til rådighet på poliklinikken.

Arbeidsoppgaver
Ledelse, utvikling, organisering og drift av poliklinikk og dagbehandling. Dette innebærer blant annet budsjettansvar, kompetanseutvikling, tverrfaglig samarbeid og personalansvar for om lag 20 ansatte. Seksjonen benytter Grønt kors, tavler og tavlemøter i daglig drift. Leder vil ha en sentral rolle i planlegging av organisering og drift av seksjonen inn i nytt sykehusbygg.

Kvalifikasjoner
  • Spesialsykepleier med kompetanse innen fagområdet, og lederutdanning/ ledererfaring er ønskelig.
  • Søkere som er sykepleiere med relevant utdanning og erfaring, vil bli vurdert.
  • Kunnskap og erfaring fra kontinuerlig forbedringsarbeid, utviklings- og prosjektarbeid er ønskelig.
Personlige egenskaper
Vi søker deg som har pasientfokus, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, er målrettet, fleksibel, tydelig og inkluderende. Du må også ha evne og vilje til utviklingsarbeid, og til å takle høyt arbeidspress, samt evne å håndtere flere parallelle prosesser. Personlig egnethet for stillingen vektlegges ved tilsettingen.

Vi tilbyr
  • Godt faglig miljø, engasjerte medarbeidere, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
  • Lønn etter avtale, og mulighet for kompetanseutvikling.

Stillingen inngår i lederteamet på Barne- og ungdomsavdelingen.