Ledig stilling

Stavanger Kommune

Avdelingssykepleier Rosendal omsorgsboliger

Rosendal sykehjem og omsorgsboliger ligger i naturskjønne omgivelser i Storhaug bydel. Området er preget av store grøntområder med nær tilgang til sjøen.

Omsorgsboligene utgjør et bofellesskap, som består av 20 leiligheter og tildeles personer under 65 år, som har behov for helse og omsorgstjenester med døgnbemanning.

Sykehjemmet består av 25 langtidsplasser fordelt på 3 grupper; Emmaus, Varden og Rosenkroken. Rosenkroken er en skjermet demensavdeling med 7 plasser og en sanse hage direkte knyttet til avdelingen. Emmaus og Varden er somatiske avdelinger med 9 plasser hver.

Vi søker nå etter avdelingssykepleier til omsorgsboligene, 100% fast stilling på dagtid. Nærmeste overordnede er virksomhetsleder. Ansettelse vil skje etter avtale.
Som avdelingssykepleier deltar du i virksomhetens lederteam, som består av virksomhetsleder, avdelingssykepleier for omsorgsboligene og avdelingssykepleier for  sykehjemmet. Vi er et lite lederteam som samarbeider tett, og som avdelingssykepleier har du store muligheter til å påvirke og forme tjenestene vi gir våre beboere.

Vår visjon er "sammen skaper vi gode dager", der verdier som respekt, samhold og kvalitet er viktige for oss.
På Rosendal jobber vi etter fire hovedmål:
-Beboernes grunnleggende behov skal ivaretas på en god måte.
-Medarbeiderne skal være kompetente og engasjerte.
-Arbeidsmiljøet skal være preget av godt samarbeid, arbeidsglede, motivasjon og høy sikkerhet.
-Økonomistyringen skal være god.

Sjekk vår facebookside: https://www.facebook.com/rosendalsykehjem

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil ha samlet  drift-, personal- og økonomiansvar for avdelingen med 20 beboere og ca 17 årsverk i turnus.
 • Du vil være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle avdelingen.
 • Du vil ha en sentral rolle i arbeidet med å sikre kvalitet i tjenesten vi gir til våre beboere.

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha autorisasjon som sykepleier, HPR-nr hos SAK må oppgis i søknaden.
 • Det er ønskelig at du har ledererfaring og utdanning innen ledelse.
 • Du må beherske digitale verktøy godt.
 • Du må ha god kjennskap til og erfaring med turnusplanleggingsverktøy.
 • Du må ha arbeids- og oppholdstillatelse, samt gyldig politiattest.
 • Det forutsettes at du har gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig, nivå C2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Personlige egenskaper:

 • Du må ha evne til å bygge tillit og gode samarbeidsrelasjoner.
 • Du må være åpen, motiverende og inkluderende i møte med medarbeidere, beboere og samarbeidspartnere.
 • Du må være positiv og løsningsfokusert.
 • Du må være engasjert og tydelig.
 • Du må ha evne til å jobbe selvstendig og sammen med andre.
 • Du må være strukturert og ryddig.
 • Du må trives i en hektisk hverdag og ha stor arbeidskapasitet.

Vi tilbyr:

 • En meningsfull jobb med varierte og faglige utfordringer.
 • En ledergruppe som vil fungere som gode støttespillere for deg hele veien.
 • En arbeidsplass der vi jobber systematisk og målrettet med kvalitetsarbeid og HMS arbeid.
 • En trivelig arbeidsplass med dyktige og positive medarbeidere, humor og arbeidsglede. 
 • Gratis parkering.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • HjemJobbHjem-ordning.
 • Lønn etter avtale.