• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  31.05.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5175333
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 06.05.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rana kommune

Avdelingssykepleier/avdelingsleder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du ute etter nye utfordringer, en hektisk og spennende hverdag med påvirkningsmuligheter innen kommunehelsetjenesten? 

Som leder har du stor tålmodighet, mye godt humør og er nysgjerrig på både fag og mennesker. Du er glad i folk, og særlig den eldre garden. Du er en kultur- og relasjonsbygger, en som både ser og hører på andre, men som også evner til å lese mellom linjene. Det er positivt om du på egen hånd kan identifisere behov og utfordringer, og enda bedre om du også bidrar til å finne de gode løsningene. Da hjelper det å tørre å tenke nytt, noe vi tror du er en pådriver av. Du er ikke redd tekniske installasjoner og tenker at velferdsteknologi er både en måte å øke kvaliteten, samt bidra til å løse utfordringer.

Er dette noe du kan levere på, har vi veldig lyst til at du søker denne stillingen hos oss! 

Ved Ytteren sykehjem har vi ledig 100 % fast stilling som Avdelingssykepleier/avdelingsleder fra 01.07.2023.

Ytteren sykehjem ligger organisert under Fagavdeling for institusjonstjenester, som har ansvar for tjenester i sykehjem, korttidsopphold, døgnrehabilitering, kommunalt øyeblikkelig hjelp-opphold samt drift av sentralkjøkken.

Vi har 245 institusjonsplasser og ca. 400 dyktige medarbeidere.
Vår visjon er åpenhet- respekt – samarbeid og tillit. Vi skal sørge for at Rana Kommunes innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et godt tjenestetilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.

Ytteren sykehjem er inndelt i tre enheter og har 10 somatiske plasser, forsterket skjerming ved en bogruppe for inntil 4 pasienter samt 6 plasser tilrettelagt for personer med demenssykdom. 

Sykehjemmet har et nært samarbeid med Ytteren korttidsenhet som ligger i samme bygningskompleks. 

Avdelingssykepleier/avdelingsleder inngår i institusjonstjenestens ledergruppe. Sykehjemmet er i en prosess hvor man jobber aktivt med ulike kvalitets- og utviklingsprosesser. Ny avdelingssykepleier/avdelingsleder, vil få muligheten til å bidra med videreutvikling av forbedringskulturen, der vi blant annet ser på brukermedvirkning, organiseringen av sykepleiertjenesten og utvikling av heltidskultur.

Arbeidsoppgaver:

 • Samlet drift-, personal- og økonomiansvar 
 • Aktiv bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle avdelingen
 • Kvalitetsforbedring i alle prosesser
 • Samhandling internt og eksternt

Kvalifikasjonskrav:

 • Utdanning innen administrasjon, ledelse og økonomi og /eller norsk autorisasjon som sykepleier eller annen relevant helsefaglig utdannelse på bachelornivå
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig tilsvarende høyere nivå (C1)
 • Gyldig politiattest ved tilstredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

Ønskede kvalifikasjoner:

 • God digital kompetanse og erfaring med elektroniske systemer som arbeidsplattform
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kompetanse innen turnus/bemanningsplanlegging, lov- og avtaleverk
 • God økonomiforståelse

Personlige egenskaper:

 • Du er en engasjert person som kan jobbe selvstendig og tar initiativ
 • Du har vilje og evne til å skape gode helsetjenester sammen med dine medarbeidere
 • Du er fleksibel og har evne til å utvikle, forankre og gjennomføre
 • Du liker å jobbe i et hektisk miljø, har stor arbeidskapasitet og liker varierte oppgaver

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø, kommunen er en IA- bedrift
 • Spennende og utfordrende arbeid med muligheter for faglig og personlig utvikling
 • En kommune i bevegelse mot digitalisering, innovasjon og tjenesteutvikling
 • Mange dyktige medarbeidere som er opptatte av å sørge for høy kvalitet på sykehjemmet
 • Lederopplæring/lederutvikling

Arbeidstid: Dagtid

To referanser må oppgis i søknaden, der den ene må være fra arbeidsgiver. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Lønn fastsettes på grunnlag av intern lønnsstruktur. Lønn- og lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som skal legges ved søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent. 

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Dette gjelder faste stillinger og stillinger som har minst to års varighet. 

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til

Seksjonsleder Astrid Skjevling tlf: 480 27260, eller epost: astrid.skjevling@rana.kommune.no

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 31.05.2023

 

 

 

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  31.05.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5175333
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 06.05.2023