• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  21.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0015, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5769066
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Forsvaret

Avdelingssykepleier

133 luftving er lokalisert på Evenes og Andøya flystasjon.

Vår dyktige kollega går av med pensjon og det blir en ledig 100 % stilling som Avdelingssykepleier ved Vertslandsstøtteskvadron Andøya.

Andøya flystasjon er under oppbygging igjen, og vil få en strategisk rolle i Forsvaret av Norges suverenitet.
Vertslandsstøtte skvadron Andøya blir en viktig mottaksbase for allierte flystyrker, og flystasjonen skal videreutvikles og oppbygges de nærmeste årene for å understøtte økte overordnede operasjonelle behov.

Vertslandsstøtte skvadron Andøya har Andøy kommune som vertskommune.
Beliggenheten gir et variert og friskt kystklima og med muligheter for aktiviteter tilknyttet hav, fjell, og skog.

Base avdelingen er ansvarlig for levering av sanitetstjenester på Vertslandsstøtte skvadron Andøya. Vår nye sykepleier vil være med å drifte vår sykestue.

Vi søker sykepleier med relevant klinisk erfaring.
Stillingen er en militær stilling i kategorien militær stilling for spesielle kategorier militært tilsatte (SKMT). Dette betyr at det er åpning for at personell uten militær bakgrunn kan søke. Man må påregne å ta SKMT-kurs etter tilsetting.

Normalarbeidstid vil være fra klokken 07:30 til 15:30 mandag til fredag, med unntaksvis enkelte lange dager i fm spesielle oppdrag. Det er aktuelt å delta i arbeid på andre lokasjoner i Luftforsvaret i kortere perioder

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon for offentlig godkjent sykepleier
 • Minimum 5 års klinisk erfaring
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • Norsk statsborgerskap
 • Førerkort klasse B
 • Allment evnenivå karakter 4 eller høyere fra sesjon
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse
 • Tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet, samt gjennomføre og bestå fysisk test (karakter 4) - se https://forsvaret.no/fysiskekrav for styrketester og utholdenhetstest. Da stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i utlandet
 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserskurs for akademisk befal, søkere som ikke har gjennomført GBU eller Vernepliktig befalskurs (VA-Kurs), kan søke under forutsetning om villighet til å gjennomføre slikt kurs ved første anledning. Dette betyr at det er åpning for at personell uten militær bakgrunn kan søke.
 • Søkeren må være villig til å ta militær tilleggsutdanning/kurs dersom FSAN finner det relevant/nødvendig

 

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra Forsvarets sykestuer, legevaktarbeid eller arbeid ved fastlegekontor
 • Gjennomført førstegangstjeneste og/eller grunnleggende befalsutdanning
 

Personlige egenskaper:

 • Du må ha meget gode samarbeidsevner
 • Du må være samvittighetsfull, initiativrik, fleksibel, systematisk og ha god vurderingsevne
 • Du må ha stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt ved ansettelse
 

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og
  utfordringer i et godt arbeidsmiljø.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med muligheter for boliglån.
 • Gode velferdsordninger, bl.a. muligheter for inntil to timers trening i arbeidstiden pr. uke, når tjenesten
  tillater det.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ lønnstrinn 61-67 som p.t. er kr.594 500,- til 657 300,-. Avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Personen som ansettes vil styrkedisponeres i Luftforsvaret. Dette innebærer plikt til å fortsette i stillingen ved mobilisering og krig.
  Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju, og må påregne å gjennomføre fysisk test. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.
  Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette for personer med redusert funksjonsevne.
 
Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.11.2024, eller så snart som mulig etter avtale med søker. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til .oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger i Forsvaret før det har gått tre år etter tilsetting.  

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  21.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0015, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5769066
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret