Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Avdelingssykepleier

Offentlig forvaltning

Infeksjon sengepost har ledig 100% fast stilling som avdelingssykepleier.

Infeksjon sengepost er organisert under Medisinsk avdeling og har egen poliklinikk. Vi behandler pasienter med infeksjonssykdommer som krever spesiell infeksjonsmedisinsk kompetanse eller isolering.  

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus har lokal funksjon for nærmere 200.000 innbyggere i Asker og Bærum kommune. Avdelingen har seksjoner for samtlige indremedisinske spesialiteter og har i tillegg seksjon Akuttmottak, seksjon for kreftbehandling, seksjon for geriatri, slag og rehabilitering, seksjon for sosionomtjeneste, ergoterapi og fysioterapi og seksjon for forebyggende medisin.  Avdelingen har i alt 560 ansatte.

Avdelingen har rundt 10.500 innleggelser og ca. 48.000 polikliniske konsultasjoner pr år.

Som avdelingssykepleier vil du ha personalansvar for sykepleiere og sekretær ved sengeposten. Det legges vekt på personlig egnethet, evne til å samarbeide i team og på tvers av faggrupper. Du bør trives i et hektisk miljø og være fleksibel.

Vi er opptatt av høy faglig kvalitet med pasientsikkerheten i fokus. Det jobbes mye med forbedringsarbeid.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig drift  og økonomi ansvar for seksjonen
 • Ansvar for kontinuerlig forbedring både relatert til fag og drift/organisering
 • Utvikle seksjonen i tett samarbeid med seksjonsoverlegen  
 • Delta aktivt i å sikre at kompetanse og drift opprettholder gjeldende kvalitetskrav, lovverk, internkontroll systemer og avdelingens målsettinger
 • Arbeide kontinuerlig for å sikre høy sykepleiefaglig kompetanse
 • Tett samarbeid med legegruppen

Kvalifikasjoner:

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • God IKT-kompetanse, kjennskap til DIPS og GAT er en fordel
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig  

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst og endringsvillig
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Strukturert med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Bidra til et godt og stabilt arbeidsmiljø
 • Veilede og inspirere kollegaer 
 • Trives i et aktivt og travelt miljø 
 • Personlig egenskaper vektlegges

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et positivt, aktivt og godt arbeidsmiljø
 • Dyktige kollegaer og høyt faglig nivå
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaler 
 • Sykehuset har egen velferdsforening