Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Avdelingssykepleier

Offentlig forvaltning

Vi søker avdelingssykepleier for hjertetunet vårt, JK 3. 

Stillingen som avdelingssykepleier på sengetun for hjertesykdommer ved Ringerike sykehus er ledig fra januar 2023. Avdelingen består av 2 sengetun som består av kun enerom  og er primært sengetun for pasienter som legges inn med lidelser knyttet til hjertesykdommer og intoksikasjon. 

 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!


Om oss:

Ringerike sykehus ligger i Hønefoss, om lag fem mil fra Oslo. Sykehuset er en del av Vestre Viken HF og er akuttsykehus for rundt 84 000 innbyggere. 

Ringerike sykehus er et lokalsykehus, og vi behandler pasienter med et stort spekter av medisinske diagnoser. 
Etasjen består av fire senge-tun, to har ansvar for pasienter med akutte og kroniske hjertelidelser og intoksikasjon. Et tun har ansvaret fort slag, nevrologi og akutt geriatri og et tun har ansvaret for lungepasienter.


Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

Avdelingssykepleier på JK 3 har daglig ansvar for driften av 18 pasientsenger, samt en enhet for pasientundervisning i hjertesykdommer (hjerteskolen). Avdelingssykepleier har et samlet personal- og økonomiansvar, samt fagansvar for sykepleien som utøves innen sitt ansvarsområde.  I samarbeid med avdelingssjef og seksjonsoverlege skal avdelingssykepleier sørge for at det er samsvar mellom beskrevet fagkvalitet og operativ drift i egen enhet.                                                                                                              For ansvarsområdet foreligger det stillings- og funksjonsbeskrivelse.
Avdelingssykepleier inngår i medisinsk avdelings lederteam, og vil kunne bli tildelt fremskutte lederoppgaver både utad i klinikken og innad i avdelingen.

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som sykepleier og som har erfaring med avdelingens pasientgrunnlag
 • Gode lederegenskaper, evne og lyst til å gå inn i en lederstilling. Det omfatter
   - Initiativ og kreativitet
   - evne til å samarbeide med mange yrkesgrupper
   - lyst og evne til å utvikle avdelingens styrker og gode arbeidsmiljø
   - fokus på god faglig standard
   - evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger
   - evne for å vurdere alternative ordninger for arbeidsplaner med blant annet muligheter for livsfasetilpasninger
 •  Ledererfaring og/eller lederutdanning er en fordel, men ikke et krav

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som er.

 • løsningsorientert
 • positiv og imøtekommende
 • engasjert og strukturert

Vi tilbyr:

 • Som avdelingssykepleier på medisinsk sengetun vil du ha spennende lederutfordringer for en avdeling som er viktig for den operative virksomhet ved sykehuset.
 • Du vil være nivå 4-leder, og inngå i avdelingens dynamiske lederteam hvor takhøyden er stor og som ønsker å spille sine kolleger gode. Humor og klar tale er viktige kjennetegn.
 • Ansettelse i et sykehus som dekker mange fagområder og pasientgrupper. Hos oss får du delta i store fagmiljø, og vi har mange muligheter internt.
 • God opplæring til nye kolleger, gjennom egne kompetanseplaner for nyansatte og ledere.
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland!
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger.