Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Avdelingssykepleier

Offentlig forvaltning

Er du lederen vi søker som kan være med på videreutvikling av døgnområdene i Medisinsk avdeling


Medisinsk avdeling er en stor avdeling med i alt 3 sengeposter, en medisinsk intensiv enhet, en dialyseenhet, og et medisinskpoliklinisk senter med en dagenhet.
Frem mot innflytting i nytt Drammen sykehus våren 2025, er organisasjonsutvikling og endringsledelse sentralt.

Avdelingen ivaretar alle indremedisinske fagområder som generell indremedisin, hjerte, lunge, geriatri, gastro, infeksjon, endokrinologi, hematologi og nyre.
Medisinsk sengepost 2 ivaretar pasienter med lungesykdommer, og med geriatriske problemstillinger. Posten har totalt 27 senger, og er lokalisert i 4.etg. i Drammen sykehus. 

Som avdelingssykepleier vil du inngå i ledergruppen i avdelingen, sammen med 4 andre avdelingssykepleiere, 7 enhetsoverleger og kontorleder. Du rapporterer til avdelingssjef.
Sengeposten er i dag organisert med driftssykepleier, fagutviklingssykepleiere og postsekretær, i tillegg til sykepleiere og helsefagarbeidere i turnus.

I Medisinsk avdeling jobber vi aktivt med pasientforløp innen de respektive fagspesialitetene, og vi har stort fokus på rett kompetanse til rett tid og sted for pasientene våre. Dette, sammen med at pasientene til enhver tid behandles på rett omsorgsnivå, gir økt kvalitet i pasientbehandlingen.
Avdelingens ledergruppe og medarbeidere i avdelingen har implementert forbedringsmetodikken, og hvert driftsområde har egne forbedringsprosjekter, som henger sammen med avdelingens overordnede målsetninger.

I kraft av at Drammen sykehus flytter inn i nye lokaler på Brakerøya i 2025 har vi nå flere muligheter til å være med på å finne nye løsninger på pasientoppdraget vårt, og dermed sikre best mulig helse for befolkningsgrunnlaget. Som avdelingssykepleier vil du være en viktig bidragsyter i dette endringsarbeidet.
Ut over ledelse og utvikling innen eget ansvarsområde forventes det at du evner å samarbeide på tvers internt i avdelingen, med pasienter og pårørende, og med våre samarbeidspartnere i primærhelsetjenesten.   

Arbeidsoppgaver:

 • Ledelse og organisering av daglig drift, samt utvikle og ivareta kvalitet og pasientsikkerhet
 • Stillingen er 100 % og innebærer fag-, økonomi- og personalansvar for 43 årsverk, fordelt på ca. 60 ansatte
 • Sikre kvalitet i pasientforløp og arbeidsprosesser, i samarbeid med seksjonsoverleger
 • Kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Drifte avdelingen i overensstemmelse med etiske retningslinjer, og foretakets verdier og målsetninger

Vi tilbyr en attraktiv læringsarena hvor leger og sykepleiere samarbeider tett om pasientbehandlingen. 
Ut over ledermøtene hvor vi har stort fokus på lederutvikling og ledergruppe utvikling, har avdelingen godt innarbeidede rutiner for driftsoppfølging og rapportering.

Det gis mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon og for faglig oppdatering. 
 Som avdelingssykepleier vil du få mulighet til å påvirke utvikling av helsetjenestene, og bli med på vår reise inn i nye flotte lokaler i 2025 på Brakerøya.

Andre oppgaver kan tilkomme stillingen i tråd med avdelingens utvikling og behov.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med minimum 2 års relevant klinisk erfaring 
 • Ledererfaring og gjerne lederutdanning
 • Strukturert, med evne til å utvikle, forankre og gjennomføre endringer
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å motivere ansatte
 • Beherske norsk på høyeste nivå både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • En tydelig og inkluderende leder, som er god på samarbeid i team
 • Gjennomføringsevne og evne til å stå i krevende situasjoner
 • Evne til å jobbe langsiktig med kontinuerlig forbedring og faglig utvikling

 

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Lønn etter avtale.