• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2022
 • Stillingsfunksjon:
  Heltid
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4560403
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 27.04.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rana kommune

Avdelingssykepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for institusjonstjenester har ansvar for tjenester i sykehjem og korttidsopphold samt drift av sentralkjøkken. Vi har 245 institusjonsplasser og ca. 400 dyktige medarbeidere.

Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Hver dag teller på våre sykehjem og hver time teller i våre korttidsavdelinger. Vi skal sørge for at Rana Kommunes innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.

Arbeidsplassene i Rana kommune skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.
Nå vil vi ha deg med på laget og vi ser frem til å høre fra deg!

Ved Gruben sykehjem avd. 1 er det ledig
• 100% fast stilling som avdelingssykepleier. Tiltredelse etter avtale.

Avdelingen har 20 somatiske pasienter og en skjermet avdeling med 8 plasser for pasienter med demenssykdom. Vi har mange spennende faglige utfordringer og driver aktivt med utvikling av fagkompetanse på tvers av yrkesgruppene.
Vi stiller høye krav til kvalitet på tjenesten og har alltid pasienten i fokus.
Vi jobber med å implementere velferdsteknologi på flere arenaer i hverdagen. I tillegg er vi med i spennende forskningsprosjekt i samarbeid med Helgelandssykehuset.

Arbeids og ansvarsoppgaver:
Ledelse av avdelingen med fag, personal og økonomiansvar.
Medansvar for utvikling av tjenester og det helhetlige tjenestetilbudet gjennom deltakelse i ledergruppen.
Sikre forsvarlige tjenester innenfor tilgjengelige ressurser og gjeldende lovverk.
Bidra til samhandling på tvers av kommunens tjenester og øvrige samarbeidspartnere.

Kvalifikasjonskrav:
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• IKT kunnskaper
• Dokumentert lederutdanning og/eller lederkompetanse/erfaring, er en fordel.
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

Ønskede kvalifikasjoner
• God til å planlegge og organisere på kort varsel
• God til å skape relasjoner og nettverk
• God til å beslutte og iverksette handling
• God til å skape og tenke nytt
• God omstillingsvilje og evne
• Mål og resultatorientert

Personlig egnethet / personlige egenskaper:
• Du har gode samarbeidsevner
• Du viser engasjement, redelighet og respekt
• Du er tydelig, ærlig og viser stor grad av fleksibilitet for de omskiftningene som daglig preger vår tjeneste.
• Du er en god rollemodell for dine kollegaer.
Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi kan tilby:
• Godt tverrfaglig arbeidsmiljø og en del av ledergruppen i institusjonstjenesten
• Mange dyktige medarbeidere som er opptatte av å sørge for høy kvalitet på sykehjemmet.
• Digitalisering av arbeidsoppgaver og fokus på implementering av velferdsteknologiske løsninger.
• Hos oss vil du få være med å påvirke fremtidens institusjonstjenester i Rana Kommune.

Arbeidstid: Dagtid

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Lønn fastsettes etter intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester som legges ved søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.
Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
Seksjonsleder Hilde Solheim Nilsen, tlf.: 75 14 68 04/971 26857 eller epost: hilde.nilsen@rana.kommune.no

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 18.05.2022

 

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2022
 • Stillingsfunksjon:
  Heltid
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4560403
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 27.04.2022