Avdelingssykepleier

Stavanger Kommune

Haugåstunet Sykehjem er et  korttidssykehjem  bestående av 3 sengeavdelinger: Korttid, korttid demens og etterbehandlingsavdeling. Til sammen har vi 70 sengeplasser. Vi har også et dagsenter med 33 plasser og eget kjøkken. 

Som rent korttidssykehjem er Haugåstunet Sykehjem det nærmeste en kommer til sykehusdrift i kommunal sektor. Det er stor turnover på pasienter og vi har daglig inn/utskrivning. Pasientene som kommer til oss har sammensatte hjelpebehov som krever gode observasjoner og målrettede tiltak. En stor andel av våre pasienter kommer direkte fra sykehuset. 

Vi har et godt tverrfaglig samarbeid med blant annet leger, fysioterapeuter og Helse og velferdskontorene i Stavanger. Vi er svært opptatt av kvalitet på våre tjenester og jobber mye med kvalitetsforbedring og  gode pasientforløp. 

Som avdelingssykepleier hos oss blir du en del av både ledergruppen og administrasjonen på sykehjemmet som består av  avdelingssykepleiere, kvalitet og fagutviklingssykepleier, turnusansvarlig, konsulent, kjøkkensjef og virksomhetsleder.

Den ledige stillingen er tilknyttet vår korttidsavdeling. 

Arbeidsoppgaver:

 • Du skal sikre kvaliteten og koordineringen av den direkte pleien og det tverrfaglige arbeidet intern på avdelingen
 • Du må holde deg oppdatert innen fagområdet og delta i det faglige utviklingsarbeidet i samarbeid med kvalitet og fagutviklingssykepleier for å gjøre medarbeiderne gode
 • Du skal utarbeide, forvalte og videreutvikle systemer for å sikre at pasientenes og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt
 • Du har økonomisk ansvar for vedtatt budsjett i egen avdeling
 • Du har ansvaret for at egen avdeling har et forsvarlig, helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø til enhver tid

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Relevant ledererfaring, fortrinnsvis fra kommunal sektor
 • Det er ønskelig med lederutdanning, men lang erfaring som leder kan kompensere for formell utdanning
 • Erfaring fra arbeid i kommunal sektor helst innen eldreomsorg
 • Gode digitale kunnskaper
 • Norskkunnskaper både muntlig og skriftlig på minimum C1
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper:

- Du har gode samarbeidsevner og trives med å jobbe i et tverrfaglig team
- Du evner å stimulere og veilede dine medarbeidere
- Du er opptatt av å videreutvikle deg som leder og du oppfatter deg som robust og med et positivt menneskesyn
- Du er raus og respektfull i møte med kollegaer, pasienter og andre samarbeidspartnere
- Du verdsetter dine kollegaers kompetanse og erfaring og engasjerer deg i gode faglige refleksjoner
- Du er flink på å jobbe strukturert, selvstendig og er beslutningsdyktig
- Du er aktiv i prosesser og lojal ovenfor beslutninger
- Du er løsningsorientert og endringsvillig og du liker varierte utfordringer

- Og sist men ikke minst, du har masse godt humør!

 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Muligheter for faglig og personlig utvikling i en spennende og krevende stilling
 • Stillingskode 945500 - lønn etter avtale
 • Gode pensjon og forsikringsordninger
 • Diverse velferdsordninger som HjemJobbHjem, treningssenter, elsykkel leasing og mye mer
 • Gratis parkering