• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  22.09.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4054834
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Avdelingssykepleier

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med å jobbe i en avdeling med viktige samfunnsoppgaver?
Avdeling for institusjonstjenester har ansvar for tjenester i sykehjem og korttidsopphold samt drift av sentralkjøkken. Vi har 245 institusjonsplasser og ca. 400 dyktige medarbeidere.

Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Hver dag teller på våre sykehjem og hver time teller i våre korttidsavdelinger. Vi skal sørge for at Rana Kommunes innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.

Arbeidsplassene i Rana kommune skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.
Nå vil vi ha deg med på laget og vi ser frem til å høre fra deg!

Ved Selfors sykehjem avdeling Solstua er det ledig

 • 100% fast stilling som avdelingssykepleier, fra 01.11.2021.

Solstua er en demenspost med 20 beboere. Avdelingen har en enhet med 6 beboere og en med 8+6 beboere.
Vi har mange spennende faglige utfordringer og driver aktivt med utvikling av fagkompetanse på tvers av yrkesgruppene.
Vi har et godt arbeidsmiljø og vi stiller høye krav til kvalitet på tjenesten og har alltid beboeren i fokus.
Vi jobber med å implementere velferdsteknologi på flere arenaer i hverdagen.
Vi søker en positiv, omgjengelig og lojal medarbeider med god arbeidskapasitet, som ønsker å være med å påvirke fremtidens omsorgstjeneste i Rana Kommune.

Søk og bli en del av en engasjert og fremtidsrettet ledergruppe.

Arbeids og ansvarsoppgaver:
Ledelse av avdelingen med fag, personal og økonomiansvar.
Medansvar for utvikling av tjenester og det helhetlige tjenestetilbudet gjennom deltakelse i ledergruppen.
Sikre forsvarlige tjenester innenfor tilgjengelige ressurser og gjeldende lovverk.
Bidra til samhandling på tvers av kommunens tjenester og øvrige samarbeidspartnere.

Vi kan tilby:
• Godt tverrfaglig arbeidsmiljø og en del av ledergruppen i institusjonstjenesten
• Mange dyktige medarbeidere som er opptatte av å sørge for høy kvalitet på sykehjemmet.
• Digitalisering av arbeidsoppgaver og fokus på implementering av velferdsteknologiske løsninger.
• Hos oss vil du få være med å påvirke fremtidens institusjonstjenester i Rana Kommune.

Kvalifikasjoner:
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• IKT kunnskaper
• Beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig for å kunne utøve yrket forsvarlig
• Dokumentert lederutdanning og/eller lederkompetanse/erfaring, er en fordel.
• Gyldig politiattest, ved tiltredelse jf. Helse-og omsorgstjenesteloven § 5-4

Ønskede egenskaper og kvalifikasjoner som vektlegges:
• God til å planlegge og organisere på kort varsel
• God til å skape relasjoner og nettverk
• God til å beslutte og iverksette handling
• God til å skape og tenke nytt
• God omstillingsvilje og evne
• Mål og resultatorientert

Personlige egenskaper:
• Du har gode samarbeidsevner
• Du viser engasjement, redelighet og respekt
• Du er tydelig, ærlig og viser stor grad av fleksibilitet for de omskiftningene som daglig preger vår tjeneste.
• Du er en god rollemodell for dine kollegaer.
  Personlig egnethet tillegges stor vekt

Arbeidstid: Dagtid

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Lønn fastsettes etter intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester som legges ved søknaden.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
fagsjef Anne Lise Solberg, tlf.: 908 62 301, e-post: anne.lise.solberg@rana.kommune.no eller
Seksjonsleder Lisbeth Fjellheim, tlf.: 75146836, e-post: lisbeth.fjellheim@rana.kommune.no

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

NB: Det foregår for tiden svindelforsøk mot jobbsøkere i Norge. Vi ber deg huske at du som søker aldri må oppgi Bank-ID informasjon under søknadsprosessen. Vi ber deg også si fra ved eventuelle mistenkeligheter.

Søknadsfrist: 22.09.2021.

 
 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  22.09.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4054834
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune