Detaljer


Avdelingssykepleier

Lervig sykehjem åpnet i januar 2018 og er med 123 beboerrom et av kommunens største sykehjem. Sykehjemmet har korttidsavdeling, demensavdeling og langtidsavdeling, samt dagsenter. Det er eget kjøkken på Lervig og tilgang til frisør og fotpleier. Sykehjemmet har 5 avdelinger, og som avdelingssykepleier vil du jobbe i team med øvrige avdelingssykepleiere, kjøkkensjefen, virksomhetsleder og nestleder. Vi ønsker å gå foran og arbeide systematisk med kvalitetsarbeid, ha fokus på kompetanseheving og brukermedvirkning for å gi gode og trygge tjenester. Du vil få ansvar for en langtidsavdeling som består av 4 grupper, hvor en gruppe er for eldre med demens.

Sykehjemmet har en enestående beliggenhet nær sentrum, med havutsikt og byliv rett utenfor døren. Vår visjon er å være En del av Livet i Østre bydel.  Sykehjemmet har egen bydelskafe som er åpen på hverdager. 

Arbeidsoppgaver
 • Bidra til forsvarlig ressursforvaltning i samarbeid med virksomhetsleder
 • Personaloppfølging og arbeidstidsplanlegging
 • Sikre tjenestekvalitet og faglig forsvarlighet i henhold til retningslinjer og helselovgivning
 • Samhandle med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Ansvar for personalets fagutvikling
 • Delta i og være ansvarlig for omstillingsarbeid i avdelingen og i virksomheten
 • Ansvar for HMS i avdelingen
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som sykepleier. HPR-nr. må oppgis i søknaden
 • Ønskelig med videreutdanning i ledelse
 • Ønskelig med ledererfaring
 • God økonomiforståelse
 • Personlig egnethet
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. (Norsktest nivå B2 dersom du har annet morsmål enn norsk) 
 • Du har generelt gode datakunnskaper
 • Ønskelig med kjennskap til CosDoc og Notus
Personlige egenskaper
 • Du er en engasjert person som kan jobbe selvstendig, tar initiativ og er trygg på egne avgjørelser
 • Du liker å jobbe i et hektisk miljø og har stor arbeidskapasitet
 • Du har vilje og evne til å skape gode tjenester for beboerne sammen med dine medarbeidere
 • Du fungerer godt i teamarbeid, og har evnen til å lede og delegere arbeidsoppgaver
 • Du er strukturert, effektiv, ansvarsbevisst og løsningsfokusert
 • Du er fleksibel og positiv til endring og utvikling.
 • Du liker å dele kunnskap 
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø
Vi tilbyr
 • Fast stilling 100% , dagtid
 • Meningsfulle arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • HjemJobbHjem-ordning
 • Kantine
 • Gratis parkering
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger for offentlig sektor