Ledig stilling

Bergen kommune

Avdelingssykepleier 100% natt.  Årsturnus med sykepleiere i team. Gode lønnsbetingelser.   

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Midtbygda er et korttids- og rehabiliteringssykehjem med totalt 123 plasser. De fleste pasientene kommer direkte til oss fra et sykehusopphold og har behov for heldøgns tilsyn, medisinsk oppfølging, rehabilitering og hjelp til å planlegge hjemreise til egen bolig. 16 av våre beboere er yngre fastboende med ulike funksjonstap. 
Sykehjemmet har generelt høy fagkompetanse  og godt tverrfaglig samarbeid ,også legedekningen er god. Som fagperson og leder får du brukt og utviklet din kompetanse ,og på vakt har du alltid flere med lik kompetanse å rådføre deg med. Stillingen er 70% i drift på natt der du går nattevakter med teamet ditt , og 30 % administrativ på dag.   Vi ligger meget sentralt til med gangavstand fra Åsane terminal /Åsane senter. Om 5 måneder  flytter vi inn i helt nytt sykehjem  som ligger rett bak Midtbygda. Vil du være med i en spennende utvikling og påvirke endring i sykehjemmet  ,så søk nå. For mer informasjon se våre nettsider https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sykehjem/Midtbygda sykehjemhttps://www.facebook.com/Midtbygda-sykehjem

Arbeidsoppgaver:

 • Være en god rolle modell og bidra til at institusjonens visjon og mål følges (jfr. styringskort for sykehjemmene i Bergen kommune)
 • Økonomisk og administrativt ansvar for avdelingen etter gitte rammer
 • Personalansvarlig for stillingene i avdelingen
 • Gjennomføre medarbeidersamtaler med ansatte på sin avdeling
 • Ansvarlig for ansettelsesprosesser og oppfølging av nyansatte
 • Bidra i utarbeiding og oppfølging av handlingsplanen etter mål i styringskortet
 • Utarbeide og iverksette gode rutiner for personaladministrasjon og internkontroll i samarbeid med ledergruppen
 • Planlegge og gjennomføre faglig utvikling av personale i samarbeid med ledergruppe
 • Systematisk oppfølging av avvik og sikre forankring av forbedringsarbeid hos de ansatte
 • Utarbeide og oppdaterer turnusplaner.
 • Bidra til godt og tverrfaglig teamarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier med påbegynt /videreutdannelse innen ledelse
 • Ledererfaring og praksis fra fagfeltet.
 • Erfaring fra lignende stilling
 • Erfaring med turnusplanlegging er en fordel
 • Personlig egnethet . 
 • Gode datakunnskaper
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig, samt god formuleringsevne
 • Fremmedspråklige søkere med utdanning utenfor Norden må dokumentere bestått B2 test i norsk (tidligere
  Bergenstesten)
 • Utdanning fra utlandet må ha godkjenning av NOKUT
 • Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse
 • Gyldig politiattest

Personlige egenskaper:

 • Vi er på jakt etter en leder med gode relasjonelle ferdigheter og interesse for personalarbeid
 • Du må ha gode samarbeidsevner og også kunne arbeide selvstendig
 • Du må være serviceinnstilt og ha et jevnt godt humør
 • Du må være  motiverende i din lederstil
 • Som avdelingsleder kreves det tilstedeværelse og engasjement
 • Du må kunne vise til god struktur og nøyaktighet, evne til å levere resultater innen personalarbeid og budsjett

Vi tilbyr:

 • Lønn etter lokal tariff for Bergen kommune. 
 • Du er med i institusjonens lederteam 
 • En spennende jobb som du skal få være med og forme selv
 • Godt arbeidsmiljø  
 • Egenutvikling 
 • Høyt faglig nivå
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • God pensjonsordning
 • IA-bedrift