Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Avdelingssykepleier, 100% fast

Offentlig forvaltning

Øyeavdelingen, Elverum er en aktiv og trivelig arbeidsplass med stort fokus på pasientbehandling og fag. Avdelingen har en generell del for poliklinikk og en del for dagkirurgisk behandling. Operasjonsavdelingen har egne operasjonssykepleiere. Øyeavdelingen hadde i 2021 ca 5800 dagbehandlinger og 13 700 polikliniske konsultasjoner. Avdelingen har fokus på jobbglidning, og sykepleierne får stadig nye og mer utfordrende arbeidsoppgaver. Vi satser på faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø. 

Øyeavdelingen, Elverum har ledig 100% fast stilling som Avdelingssykepleier fra 01.01.2023.

Påberegnet oppstart opplæring / overlapp er 01.11.22

Stillingen er en dagstilling (37,5 timer/ uke) med fri hver helg.

Arbeidsoppgaver:

 • Avdelingssykepleier har ansvar for daglig drift, med personal - og økonomisk ansvar.
 • Er delaktig i poliklinikkens pasientbehandling ved behov
 • Arbeid med DIPS, GAT og Personalportalen
 • Samarbeid med leger, helsesekretærer og andre interne samarbeidspartnere
 • Medarbeidersamtaler, rekruttering og oppfølging av sykefravær
 • En del av avdelingens ledergruppe, som krever deltagelse i diverse møter.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Fordel med erfaring innen øyefaget
 • Ledererfaring er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe selvstendig og gjøre raske prioriteringer
 • Videreutvikle sykepleierfaget rettet mot vår pasientgruppe og være pådriver for nytenking og endringer 
 • Fleksibel og serviceinnstilt, evne til refleksjon og omstilling
 • Ha evne til å skape tillit, veilede, motivere og være en pådriver for utviklingsarbeid
 • Jobbe i team og tenke helhet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Bidra til å opprettholde og videreutvikle et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Du må ha evnen til tekniske ferdigheter, samt jobbe med helhetlige løsninger i en avdeling med stadig økende pasientgruppe. 

Vi tilbyr:

 • Dyktige kolleger
 • Godt arbeidsmiljø
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Utfordrende fagmiljø
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. 

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.