Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Avdelingssjef - merkantile tjenester

Offentlig forvaltning

Vi søker deg som har lyst til å etablere, lede og utvikle en ny avdeling for merkantile tjenester i Kristiansand!

Klinikk for somatikk i Kristiansand har vedtatt å samle merkantile tjenester i en egen avdeling. Tjenestene er i dag organisert under de kliniske avdelingene. Den nye avdelingen vil bli klinikkens tolvte avdeling, og planlegges organisert med tre enheter for merkantile og rådgivere i stab til avdelingssjef. Avdelingen vil ha ca 150 årsverk, og medarbeiderne har sine arbeidsplasser ute i de kliniske avdelingene.

Den nye organiseringen skal legge til rette for å profesjonalisere og styrke merkantile fag, og for å bruke medarbeideres kompetanse og styrker best mulig. Det pasientadministrative arbeidet i sykehus har stor betydning for pasientbehandling og pasientsikkerhet. Lederstøtte og oppgavedeling av administrative oppgaver fra ledere og behandlere til merkantile skal videreutvikles. Du vil kunne bidra til innovasjon, modernisering og utvikling av arbeidsmiljø, fag og kvalitet.

Etablering av den nye avdelingen må skje over tid, for å sikre pasientadministrasjon og god lederstøtte til de kliniske avdelingene i ny modell. Noen funksjoner er ikke ferdig plassert organisatorisk.

Klinikken er i ferd med å planlegge nytt akuttbygg, som etter planen skal stå ferdig i 2028. Vi har mange spennende oppgaver, og flotte ledere og medarbeidere i alle fag. Du vil bli vår viktigste rådgiver innenfor merkantile fag, og en sentral bidragsyter i en inkluderende ledergruppe med høy kompetanse.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning
 • Ledererfaring og relevant lederutdanning
 • Kjennskap til sykehusdrift er en fordel
 • Erfaring fra utviklings- og omstillingsprosesser
 • Forståelse for økonomiske rammer og effektiv drift

Personlige egenskaper:

 • Gode lederegenskaper og samarbeidsevner
 • Evne til å engasjere og motivere kompetente medarbeidere
 • Evne til å bygge relasjoner til samarbeidende avdelinger
 • Evne til strategisk tenkning

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i et høykompetansemiljø
 • Gode muligheter for å påvirke utviklingen i klinikken i årene fremover
 • Lønn etter avtale