Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Avdelingssjef - Infeksjonsmedisin

Offentlig forvaltning

Vår nåværende avdelingssjef blir pensjonist, og vi søker hans etterfølger. Han etterlater seg en velfungerende avdeling med høyt faglig engasjement og kompetanse.

Vi ønsker en motiverende og tydelig leder som skal sikre en fremdriftsrettet videreutvikling av pasientrettet behandling og drift i infeksjonsmedisinsk avdeling, i klinikk for medisin ved Sykehuset Østfold.

Infeksjonsmedisinsk avdeling tilbyr varierte arbeidsoppgaver, og utreder og behandler pasienter med infeksjonsrelaterte tilstander og sykdommer. Infeksjonsmedisin har egen sengepost med 24 senger, inkluderte fire luftsmitteisolat (døgn 2). Avdelingen har stor poliklinisk aktivitet innen generell infeksjonsmedisin, hepatittbehandling og HIV. Poliklinikken er bemannet med lege hver dag, samt at det også drives en sykepleiebasert poliklinikk med vekt på dagbehandling og kontroll av HIV- og hepatitt pasienter.

Avdelingssjef for infeksjonsmedisin har overordnet ansvar for både døgnområde infeksjonsmedisin (døgn 2) og døgnområde akuttmedisin (døgn 11). Sistnevnte døgnområde ble opprettet i slutten av 2022. Her behandles det pasienter fra ulike indremedisinske fagområder og nevrologiske pasienter (nevrologisk avdeling har ansvar for nevrologiske pasienter). Det er også etablert en CPU enhet (Complex Patient Unit) på døgnområde akuttmedisin, hvor pasienter med komplekse problemstillinger kan henvises. Spesialister fra ulike fagområder jobber sammen om å finne ut hva som feiler pasienten. CPU koordineres av infeksjonsmedisiner.

Avdelingssjefen vil ha et helthetlig personal- og resultatansvar for infeksjonsmedisinsk avdeling (poliklinikk, døgnområder og legetjeneste) Avdelingssjef vil være en del av klinikksjefens ledergruppe, og har rapporteringslinje til denne. Avdelingssjef vil få stor påvirkningsmulighet til å videreutvikle avdelingen, slik at den ivaretar dagens og fremtidens krav til pasientbehandling og faglig utvikling. Stabsstøtte er tilknyttet avdelingen.

Vi gjør oppmerksom på følgende prosess: Det vil bli innkalt til 1. gangs intervju, gjennomføring av tester og 2. gangs intervju.
 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet med dokumenterte resultater
 • Erfaring fra endringsledelse, gjerne også fra omstillings- og forbedringsarbeid
 • Kjennskap og erfaring fra spesialisthelsetjenesten er nødvendig, og søker bør ha erfaring og innsikt fra sammensatt drift
 • Helsefaglig utdanning innen relevant fagområde fra høgskole og/eller universitet, samt ønskelig med dokumentert lederutdanning
 • Erfaring med budsjett- og økonomiarbeid
 • Nødvendig faglig tyngde vil bli vektlagt
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt
 • Dersom søker ikke har relevant ledererfaring, vil annen realkompetanse og personlig egnethet kunne kompensere for dette kravet

Personlige egenskaper:

 • Evne til tydelig og innovativ ledelse, samhandling og motivasjon i en tung kunnskapsorganisasjon
 • Strukturert, reflektert og samlende
 • Gode kommunikasjon- og formidlingsevner
 • God organisasjonsforståelse med utpreget evne til å se og tenke helhetlig og fredtidsrettet
 • Gjennomføringsevne, resultat- og løsningsorientert
 • God økonomiforståelse

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende lederstilling i et topp moderne sykehus med muligheter for stor påvirkning på utvikling av avdelingen og virksomheten i sin helhet
 • Kompetent og faglig sterk organisasjon
 • En organisasjon som satser på forskning og utvikling for å sikre videre høy kvalitet på fremtiden helsetjenester
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

_____________________________________________________________

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring må vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.