Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Avdelingssjef IKT og arkitektur (CIO)

Offentlig forvaltning

Er du vår nye spydspiss innen digitalisering?

Vil du bidra til at pasienter og ansatte ved et av Norges største helseforetak får enklere og mer brukervennlige digitale løsninger?

Vi ser etter deg som er offensiv, leveransedyktig og samarbeidsorientert leder, og som ønsker å bidra til at Vestre Viken når sine mål til pasientens beste. Du ser store muligheter og spennende utfordringer i grenseflaten mellom teknologi, helsefag og ledelse.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Vestre Viken har en ambisiøs utviklingsplan og en fersk teknologistrategi som setter retning for de neste årene. Vi ønsker at pasienter og ansatte får ta større del i den digitale utviklingen gjennom brukerstyrt tjenesteutvikling. Vi har som mål å ta i bruk teknologi som understøtter sikre pasientforløp og sparer personell, og at vi skal ha brukervennlig og kostnadseffektiv teknologi som forenkler hverdagen for pasienter, pårørende og ansatte.

Vi har lagt ned grunnsteinen til det første virtuelle sykehuset i Norge. Og i 2025 blir nytt sykehus i Drammen åpnet, med en samlokalisering av somatikk og psykisk helsevern og rus. Begge disse satsingene vil prege Vestre Vikens teknologiske utvikling i de neste årene.  

Avdeling for IKT og arkitektur er en av fire avdelinger i stab teknologi. Avdelingen består av 10-12 engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere og har et arbeidsmiljø preget av samarbeid og kontinuerlig forbedring. Avdelingen har en sentral rolle i Vestre Vikens reise innen digital transformasjon og ivaretar Vestre Vikens grensesnitt mot vår IKT tjenesteleverandør Sykehuspartner på overordnet nivå. Digitalisering er et område i stor endring, og avdelingens oppgaver og kompetanse vil utvikles i takt med teknologiutviklingen i foretaket og utviklingen hos Sykehuspartner.

Her finner du mer informasjon: 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter en leder som er trygg i lederrollen og som evner å jobbe strategisk, tenke helhet og se sammenhenger. Som leder er du opptatt av å få med deg dine kolleger gjennom et inkluderende, motiverende og tydelig lederskap. Du må være analytisk og helhetstenkende, samt være en god relasjonsbygger som forstår og kan lede komplekse prosesser. I tillegg er du opptatt av god kommunikasjon. Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig er en forutsetning. Videre må du både kunne jobbe selvstendig, og inneha gode samarbeidsevner. Som person er du strukturert og evner å levere i henhold til plan. Personlig egnethet vektlegges med bakgrunn i mye tverrfaglig jobbing.

Vi trenger deg som har

 • Høyere utdannelse innen relevant fagfelt, helst mastergrad innen IKT, teknologi, digital transformasjon, industriell økonomi el.l.
 • Erfaring med digitalisering i en kompleks organisasjon
 • Minimum 5 års erfaring med IKT program-/prosjekt-/teamledelse
 • Ledererfaring

I tillegg mener vi det er en fordel om du har

 • Erfaring fra ledelse innen digital tjenesteutvikling og anvendelse av lavkode-teknologi
 • Erfaring med smidig utviklingsmetodikk
 • Erfaring med tjenesteleverandør og shared service oppfølging
 • Erfaring fra offentlig sektor, gjerne spesialisthelsetjenesten

Vi tilbyr:

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale