Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Avdelingssjef - farmasøytiske tjenester

Offentlig forvaltning

Vil du lede Skandinavias største og mest spesialiserte gruppe farmasøyter? 

I Sykehusapotekene HF kan du bidra til å gjøre en forskjell. Nå lyser vi ut stilling som avdelingssjef for farmasøytiske tjenester i Oslo. Her vil du få en unik mulighet til å lede og utvikle en av de mest spesialiserte og faglig sterke farmasøytmiljøene i Skandinavia. Avdelingen og de ansatte brenner for klinisk farmasi og hvordan vi kan bedre pasientsikkerheten for flere ulike pasientgrupper. 

I denne stillingen vil du ha et bredt sett med spennende utfordringer. Du vil lede en raskt voksende avdeling med store ambisjoner og framtidsplaner innen klinisk farmasi og farmasøytiske tjenester. Dette krever evne og interesse for strategisk tenkning og evne til å konseptualisere og gjennomføre nye driftsprosesser som for eksempel vil følge av nye Oslo Universitetssykehus. Du vil ha et bredt nettverk og mange samarbeidspartnere som skal håndteres på en god måte. Evne til å skape gode relasjoner og kommunisere med ulike grupper og interesser vil bli avgjørende for å skape den utviklingen vi ønsker. 

I tillegg vil du lede kunnskapsarbeidere med et sterkt engasjement for faget. Det å finne riktig balanse mellom utadrettet og intern virksomhet blir viktig. Veiledning, prioriteringer og engasjement for medarbeiderne, sammen med dine teamledere, vil skape det beste utgangspunktet for å lykkes. 

Avdeling for farmasøytiske tjenester har i dag 32 dyktige medarbeidere som jobber svært selvstendig innenfor sine områder. I tillegg er det knyttet en forskningsgruppe til avdelingen som koordinerer flere PhD-prosjekter i samarbeid med Oslo Universitetssykehus. Forskning vil bli stadig viktigere for oss framover, også internasjonalt, og her vil du inneha en viktig rolle. Du vil inngå i ledergruppen til Sykehusapotekene Oslo. 

I Sykehusapotekene HF vil du få en sentral rolle i et foretak med et viktig samfunnsoppdrag og vi gleder oss til du begynner!

Arbeidsoppgaver:

Skape utvikling gjennom strategisk tenkning og gjennomføring

Lede en stor og faglig sterk avdeling sammen med dine teamledere

Skape samarbeid og utvikling med sykehuset, våre sykehusapotek og øvrige partnere og interessenter

Drifts-, resultat og budsjettansvar

HMS-tiltak og IA- arbeid

Sikre etterlevelse av foretakets styrings- og kvalitetssystem

Kvalifikasjoner:

Farmasi- eller helsefaglig høyere utdanning med sterk kjennskap til helsevesenet og forståelse for organisering og dynamikk i større sykehus

Ønskelig med ledererfaring, men vi ser også etter potensial

Erfaring innen klinisk farmasi er en fordel

Interesse og kunnskap rundt digitalisering og innovasjon

Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Det er et krav om å fremlegge politiattest før tiltredelse

Personlige egenskaper:

Visjon og strategi - utvikler en ambisiøs, men realistisk forretningsvisjon og omskaper den til en gjennomførbar strategi

Personalledelse - gir teamet en klar opplevelse av retning, inspirerer og koordinerer andre og holder dem fokusert på målene

Organisasjonsforståelse - forstår organisasjonens uformelle regler og strukturer

Effektiv kommunikasjon - kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte; snakker med autoritet og overbevisning; presenterer på en effektiv måte

Konstruktivt samarbeid og nettverksbygging - samarbeider godt med andre; deler kunnskap, erfaringer og informasjon; støtter andre for å nå teamets mål

Gjennomføring - etterlever organisasjonens regler og prosedyrer; utfører planer med engasjement og utholdenhet; oppnår kvalitetsmessig gode resultater

Vi tilbyr:

I Sykehusapotekene HF vil du få en sentral rolle i et foretak med et viktig samfunnsoppdrag.