Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Avdelingssjef - Avdeling for dokumentasjon og pasienttjenester

Offentlig forvaltning

Vi søker en motiverende og tydelig leder som skal sikre en fremtidsrettet videreutvikling av pasientrettet behandling og drift i klinikk for medisin ved Sykehuset Østfold.

Avdelingssjef vil ha et helhetlig personal- og resultatansvar for avdelingen. Avdeling for dokumentasjon og pasienttjenester består i dag av skrivetjeneste, journalarkiv, skanningsseksjon, kontor for pasienttjenester, hovedpostmottak, teleseksjon, saksarkiv og sekretærtjeneste - nasjonalt ankomstsenter, pasientservice og booking med drift ved Kalnes, Grålum og Moss.

Avdelingssjef vil være en del av klinikksjefens ledergruppe og rapporterer til klinikksjef. Avdelingssjefen vil få stor påvirkningsmulighet til å videreutvikle avdelingene slik at den ivaretar dagens og fremtidens krav til pasientbehandling og faglig utvikling. Stabsstøtte er tilknyttet avdelingen.

Vi gjør oppmerksom på følgende prosess: Det vil bli gjennomført 1. gangs intervju, tester og 2. gangs intervju ved behov.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Strategisk ledelse og videreutvikling av avdelingene med fokus på flyt og forløp, kvalitet og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Ansvar for å planlegge og videreutvikle avdelingens organisering og drift i henhold til gjeldende lover, forskrifter, avtaler og styringsdokumenter 
 • Overordnet fag-, personal- og økonomiansvar i egen avdeling i henhold til årlig revidert lederavtale 
 • Sikre kompetanseutvikling for alle yrkesgrupper med et tverrfaglig fokus

Kvalifikasjoner:

 • Relevant ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet med dokumenterte resultater
 • Erfaring fra endringsledelse, gjerne også fra omstillings- og forbedringsarbeid
 • Kjennskap og erfaring fra spesialisthelsetjenesten er ønskelig, og søker bør ha erfaring fra og innsikt fra sammensatt drift
 • Utdanning innen relevant fagområde fra høyskole og /eller universitet, samt ønskelig med dokumentert lederutdanning
 • Erfaring med budsjett- og økonomiarbeid
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt
 • Dersom søker ikke har relevant ledererfaring kan annen realkompetanse og personlig egnethet kunne kompensere for dette kravet

Personlige egenskaper:

 • Evne til tydelig ledelse, samhandling og motivasjon i en tung kunnskapsorganisasjon
 • Strukturert, reflektert og samlende
 • Gode kommunikasjon- og formidlingsevner
 • God organisasjonsforståelse med utpreget evne til å se og tenke helhetlig og fremtidsrettet
 • Gjennomføringsevne, resultat- og løsningsorientert
 • Økonomiforståelse

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende lederstilling i et topp moderne sykehus med muligheter for stor påvirkning på utvikling av avdelingen og virksomheten i sin helhet
 • Kompetent og faglig sterk organisasjon
 • En organisasjon som satser på forskning og utvikling for å sikre videre høy kvalitet på fremtidens helsetjenester
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.