Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Avdelingssjef - Avdeling for anestesileger

Offentlig forvaltning

Vi søker etter en motiverende og tydelig avdelingssjef som sammen med øvrige ledere og medarbeidere skal sikre en fremtidsrettet utvikling av avdeling for anestesileger.
Som avdelingssjef har du et overordnet ansvar for drift, fag, kvalitet, personal og økonomi. Vi ønsker at du har ledererfaring, har en sterk motivasjon for - og erfaring med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhets arbeid, samt kunnskap om logistikk på tvers av yrkesgrupper.

Avdeling for anestesileger er en avdeling med meget høy kompetanse organisert i klinikk for kirurgi. Ledelsen består i dag av avdelingssjef, assisterende avdelingssjef, medisinsk faglig rådgiver og avdelingskonsulent. I tillegg har avdelingen 3 seksjonsleder leger, 2 seksjonsoverleger med fagansvar og en seksjonsleder for smerteseksjonen.    

Avdelingen driver en omfattende anestesiologisk virksomhet i Sykehuset Østfold, og har virksomhet ved operasjonsavdelingene på Kalnes og i Moss samt intensivavdelingen og smerteseksjonen på Kalnes. Avdelingen har 31 overleger, 12 leger i spesialisering (LIS), 3 sykepleiere, 1 fysioterapeut og 1 psykolog. Avdeling for anestesileger har fem vakt sjikt for å sikre døgnkontinuerlig anestesiologisk beredskap gjennom hele året. Avdelingen har økende forskningsaktivitet. 

Avdelingssjefen inngår i klinikkens ledergruppe som består av 10 avdelinger; kirurgisk avdeling, ortopedisk avdeling, øre-nese-hals avdeling, øyeavdeling, avdeling for anestesileger, operasjonsavdeling Kalnes, operasjonsavdeling Moss, intensivavdelingen, sterilforsyning og prehospital avdeling.

Det planlegges 1. gangs intervjuer i uke 33.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet
 • Utdanning innen helsefaglig område fra høyskole og /eller universitet, samt ønskelig med formell lederutdanning
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten er nødvendig
 • Ønskelig med erfaring med kvalitets- og forbedringsarbeid
 • Budsjett og økonomiforståelse

Personlige egenskaper:

 • Evne til tydelig og inspirerende ledelse
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er endringsvillig, nytenkende og initiativrik
 • God organisasjonsforståelse med utpreget evne til å tenke helhetlig og finne løsninger sammen med andre
 • Er strukturert og handlekraftig, og har evne til å arbeide strategisk
 • God gjennomføringsevne, og er resultat- og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • Spennende og engasjerende lederstilling i et moderne sykehus
 • Muligheter for stor påvirkning på utvikling av avdelingen slik at den ivaretar dagens og fremtidens krav til pasientbehandling
 • Faglig sterk organisasjon
 • Stor mulighet for utvikling av ditt lederskap gjennom erfaring og gjennom PULS (sykehusets lederprogram) m.m.
 • En organisasjon som satser på forskning og utvikling for å sikre videre høy kvalitet på fremtidens helsetjenester
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • En arbeidsplass med sentral beliggenhet i Østfold, ca. 50 minutter fra Oslo

_________________________________________________________________

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring må vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.