Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Avdelingssjef

Offentlig forvaltning

Vikariat med mulighet til forlengelse

Sykehuset Innlandet er et av Norges største helseforetak. Leder i avdeling Kvalitet og pasientsikkerhet skal i en periode ha andre oppgaver i foretaket, og vi søker en dyktig og utviklingsorientert person til å ivareta og utvikle lederoppgavene i avdelingen. Vikariatet er ettårig med mulighet til forlengelse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse og kandidater vil bli vurdert fortløpende.

Avdeling Kvalitet og pasientsikkerhet er organisert i stabsområde helse. Avdelingssjef rapporterer til direktør medisin og helsefag og inngår i hennes ledergruppe. Avdelingen har sentrale roller i kvalitets- og forbedringsarbeid i hele foretaket. Du vil samarbeide med ledere og medarbeidere i hele organisasjonen og representere foretaket utad i ulike fora.

Sykehuset Innlandet er inne i en spennende periode hvor ny sykehusstruktur legges. I omstillingsarbeidet deltar avdelingen aktivt blant annet med kunnskap om forbedringsmetodikk og utvikling av pasientforløp. 

Til stillingen hører personalledelse og budsjett- og økonomiansvar. Avdelingen har nå 25,8 stillinger fordelt på 32 ansatte. Avdelingen er seksjonert med egne enhetsledere for Faglig forbedring og Smittevern.

For å trives i stillingen må du være fleksibel, ha stor arbeidskapasitet, engasjement og god innsikt i helsetjenesten.

Våre verdier er: Kvalitet - Trygghet - Respekt.

Arbeidsoppgaver:

Gi støtte og veiledning i arbeidet med kvalitetsforbedringer og kvalitets-utvikling, og være pådriver for utvikling av sykehusets helhetlig kvalitetssystem. Arbeidsoppgavene i avdelingen omfatter blant annet:

 • Lede avdeling for kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet, med personal og budsjettansvar.
 • Overordnet ansvar for sykehusets prosedyreutvikling, pasientinformasjon og faglige nett-tekster
 • Bistand i sykehusets prosesser knyttet til kvalitetsforbedringer, høringsprosesser og innføring av faglige råd/retningslinjer
 • Bistand i sykehusets satsing på optimalisering av pasientforløp
 • Oppfølging av kvalitetsdata og faglig analyse
 • Medisinsk koding
 • Smittevern, strålevern og medisinsk fysikertjeneste
 • Sekretariatsfunksjon for diverse utvalg, deriblant Sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (SIKPU) og Sentralt legemiddelutvalg (SILU) 
 • Deltagelse i regionale fora og prosjekter

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning innen helsefag, fortrinnsvis på masternivå
 • Ledererfaring
 • Gode kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig
 • Gode kunnskaper og erfaring med bruk av digitale verktøy 
 • Ønskelig med erfaring fra systematisk forbedringsarbeid
 • God innsikt i foretakets kjerneoppgaver innen pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende
 • Kjennskap til foretakets organisering og samhandling med primærhelsetjenesten i opptaksområdet er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Engasjert, fleksibel og med høy arbeidskapasitet
 • Engasjert, tillitsvekkende og utadvendt med evne til å bygge relasjoner og gode samarbeidsforhold
 • Personlig egnethet vektlegges, herunder evnen til å tilegne seg og formidle kunnskap

Vi tilbyr:

 • Interessant, utfordrende og variert arbeid i et godt arbeidsmiljø 
 • Gode pensjonsordninger i KLP
 • Gode forsikringsordninger 
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • En spennende stilling i Innlandets største virksomhet

 

Annet

 • Noe reisevirksomhet må påregnes. Egen bil må stilles til disposisjon