Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Avdelingssjef

Offentlig forvaltning

Vi søker etter deg til ledig stilling som avdelingssjef til avdeling akuttmottak.

Vi søker etter en motiverende og tydelig avdelingssjef som sammen med øvrige ledere og medarbeiderne skal sikre en fremtidsrettet utvikling av avdeling akuttmottak. Avdelingssjefen har overordnet ansvar for fag, kvalitet, personal og økonomi. Vi ønsker at du har erfaring med, og sterk motivasjon for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsarbeid.

Avdelingen består av seksjon akuttmottak og seksjon observasjon og akuttkirurgi. Seksjon akuttmottak mottar pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp, diagnostikk, behandling og observasjon. Hverdagen i seksjon akuttmottak innebærer tidvis svært stor pågang av pasienter som skal prioriteres og sikres rett behandling til rett tid. I seksjon observasjon og akuttkirurgi mottas pasienter for avklaring og observasjon etter at diagnostisering og behandling er iverksatt. I tillegg er det er seksjon for merkantilt personell som understøtter aktiviteten i akuttmottaket 24/7. I vår avdeling møtes mange fagområder og prioritering og håndtering av dilemmaer er en del av daglig drift. Du må ha evne til å tenke helhetlig for å finne løsninger sammen med våre samarbeidspartnere, og det er derfor avgjørende med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Avdelingen har ca. 130 årsverk. Legene som jobber i akuttmottaket er organisert i respektive fagklinikker, eks klinikk for medisin og klinikk for kirurgi

Seksjonslederne inngår i din ledergruppe og rapporterer direkte til deg. I tillegg har avdelingssjef rådgiverstøtte i egen stab. Avdelingssjef har også støtte fra klinikkstab, dedikert rådgiver fra HR og økonomiavdelingen. Øvrig rådgiverbistand kan også benyttes fra juridisk, kvalitet m.fl. Avdelingssjefen er en del av klinikksjefens ledergruppe og rapporterer til klinikksjef i klinikk for akuttmedisin.

Sykehuset Østfold har besluttet å bygge ut akuttmottaket og avdelingssjef vil få en viktig rolle i dette arbeidet. Avdelingssjefen vil få stor påvirkningsmulighet til å videreutvikle avdelingen slik at den ivaretar dagens og fremtidens krav til pasientbehandling og faglig utvikling.

Vi planlegger å gjennomføre 1. gangs intervju onsdag  5. oktober og mandag 10 oktober.       

Arbeidsoppgaver:

 • Strategisk ledelse og videreutvikling av avdelingen, samt ansvar for avdelingens totale drift, kvalitet, personell og budsjett
 • Sikre forsvarlig pasientbehandling, pasientlogistikk og arbeidsmiljø
 • Sikre god samhandling og samarbeid med relevante samarbeidspartnere internt og eksternt
 • Samarbeide og videreutvikle eget lederteam
 • Samarbeide nært med øvrig klinikkledelse og bidra til godt teamarbeid i klinikkledelsen
 • Bidra til at sykehusets og klinikkens mål nås og at strategier gjennomføres

Kvalifikasjoner:

 • Relevant ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet
 • Utdanning innen helsefaglig område fra høyskole og /eller universitet, samt ønskelig med formell lederutdanning
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten er nødvendig
 • Ønskelig med erfaring med kvalitets- og forbedringsarbeid
 • Har budsjett og økonomiforståelse

Personlige egenskaper:

 • Evne til tydelig og inspirerende ledelse
 • Gode kommunikasjons- samarbeidsevner
 • Er endringsvillig, nytenkende og initiativrik
 • God organisasjonsforståelse med utpreget evne til å tenke helhetlig og finne løsninger sammen med andre.
 • Er strukturert og handlekraftig, og har evne til å arbeide strategisk
 • God gjennomføringsevne, og er resultat- og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende lederstilling i et moderne sykehus.
 • Muligheter for stor påvirkning på utvikling av avdelingen slik at den ivaretar dagens og fremtidens krav til pasientbehandling
 • Kompetent og faglig sterk organisasjon
 • Stor mulighet for utvikling av ditt lederskap gjennom erfaring og gjennom PULS (sykehusets lederprogram) m.m.
 • En organisasjon som satser på forskning og utvikling for å sikre videre høy kvalitet på fremtidens helsetjenester
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP - les mer ved å trykke her
 • En arbeidsplass med sentral beliggenhet i Østfold, ca. 50 minutter fra Oslo

Utviklingsplan 2022-2037

Visit Østfold

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.