Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Avdelingssekretær

Offentlig forvaltning

KORUS Øst (Kompetansesenter rus - region øst) søker avdelingssekretær.

Vi er ett av sju kompetansesentre på rusfeltet i Norge med oppdrag fra Helsedirektoratet. Vi søker avdelingssekretær som vil ha et variert og selvstendig ansvar for et bredt spekter av merkantile ansvarsoppgaver. Stillingen inngår i senterets stab.

KORUSenes samfunnsoppdrag er å styrke kompetansen og kvaliteten i relevante tjenester. Vi skal være en tjeneste både for de avhengighetsrelaterte tjenestene og for den forebyggende virksomheten i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Videre skal vi legge til rette for kvalitetsutvikling og systematisk brukermedvirkning. Vi skal bidra til å gjøre bruk av både erfaringsbasert- og forskningsbasert kunnskap på rusfeltet innen forebygging, folkehelsearbeid, tidlig intervensjon og rusbehandling og tjenesteutvikling. I tillegg har KORUS Øst pengespillproblemer og problematisk spilleatferd (dataspill) som en nasjonal funksjon. KORUS Øst har kontorer på Kjonerud kompetansesenter, Ottestad, i Stange kommune. Senteret har ca. 20 årsverk og dekker 78 kommuner i Innlandet og deler av Viken. Våre medarbeiderne har en variert bakgrunn og kompetanse fra undervisning, forskning, klinisk arbeid, ledelse og kommunikasjon. Vi er administrativt underlagt Sykehuset Innlandet HF, Divisjon psykisk helsevern.   

For mer informasjon om KORUS Øst og våre innsatsområder, se; www.rus-ost.no

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for merkantile oppgaver
 • Anvende relevante fagsystemer, herunder Public 360, GAT,  Eye-share m.m.
 • Arkivering og arkiveringsrutiner
 • Veiledning og opplæring av ansatte i administrative systemer
 • Bestilling av forbruksvarer
 • Utsending av bestillinger
 • Fakturabehandling
 • Føre referater fra ulike  møter
 • Besvare telefoner og e-poster 
 • Saksbehandling av anskaffelser
 • Delta i planlegging og gjennomføring av kurs og konferanser

Kvalifikasjoner:

 • Relevant kontorfaglig utdanning  og bred erfaring
 • Kjennskap til offentlig sektor
 • Ha kjennskap til rutiner i lønnsarbeid og annet kontorfaglig arbeid
 • Gode digitale kunnskaper og interesse for nye systemer
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter
 • God regnskap og økonomiforståelse
 • Erfaring med saksbehandling i offentlig sektor
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Du er serviceinnstilt og kommuniserer godt med ulike mennesker
 • Du er nøyaktig og strukturert i arbeidsutførelsen, samtidig som du er fleksibel og har lett for å omstille deg
 • Du er løsningsorientert, initiativrik, engasjert og nytenkende
 • Du evner å jobbe selvstendig og ta ansvar for egne oppgaver
 • Du tar initiativ til å avhjelpe kollegaer eller griper fatt i oppgaver som presenterer seg
 • Du må evne å aktiv søke den informasjon du trenger for å løse dine oppgaver
 • Du har gode datakunnskaper og liker å sette deg inn i nye systemer
 • Du bidrar til et godt samarbeid internt og med eksterne samarbeidspartnere
 • Du takler tidspress med korte frister
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt

Vi tilbyr:

 • Fleksibel arbeidstid
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Eget kontor i lyse og trivelige omgivelser
 • Samarbeid med mange dyktige og trivelige kollegaer
 • Lønn etter avtale

Det må påregnes noe reisevirksomhet

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.