Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Avdelingsoverlege/overlege immunologi og transfusjonsmedisin 

Offentlig forvaltning

Sykehuset Innlandet har et befolkningsgrunnlag på ca 400 000. Hovedsenteret for laboratoriemedisin i Sykehuset Innlandet er lagt til Lillehammer.

Som lege ved blodbanken har man medisinskfaglig ansvar for blodbankene ved seksjonene Hamar, Gjøvik, Elverum, Lillehammer og Tynset samt fagområdet immunologi som er lokalisert til Lillehammer. Kontorsted fortrinnsvis Lillehammer -  delte løsninger kan diskuteres. Noe reisevirksomhet må påregnes. Planleggingen av et hovedsykehus (Mjøssykehuset) på Moelv er i gang. Avdelingen ledes av avdelingssjef i samarbeid med avdelingsoverlegene innen immunologi og transfusjonsmedisin og medisinsk biokjemi.

Immunologi og transfusjonsmedisin:

Vi søker en spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin. Vedkommende må kunne delta i undervisning og veiledning av LIS-leger. 

Fordypning og forskning er en naturlig del av faget - som er under stadig utvikling.  Vi har et tett samarbeid med Avdeling for forskning og innovasjon.  I Divisjon medisinsk service har man et nytt satsingsområde med molekylærbiologisk diagnostikk hvor analyser fra immunologi og transfusjonsmedisin også ønskes inn.

Samarbeidet med de kliniske avdelingene i Sykehuset Innlandet HF prioriteres og ønskes utviklet.
Avdelingsoverlege/ overlege skal understøtte avdelingssjef sitt ansvar i å sikre forsvarlig drift av avdelingen, innenfor dette gis det fleksibilitet i prioriteringer av spesielle interesseområder innen legegruppen. Avdelingen har to overlegehjemler i spesialistområdet immunologi og transfusjonsmedisin. 

Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi har ledig stilling for overlege i 100% fast stilling. Tiltredelse etter avtale.


Kvalifikasjoner:

 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege
 • Den som tilsettes må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing
 • Høy arbeidskapasitet
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Faglig interesse og engasjement for spesialiteten, motivasjon for å utvikle egen kompetanse
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Evne til å bidra til godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Gode pensjonsvilkår i KLP
 • Fleksibel arbeidstidsordning etter avtale
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.