Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Avdelingsoverlege onkologisk avdeling

Offentlig forvaltning

Vi søker avdelingsoverlege til kreftavdelingen SI Gjøvik-Lillehammer.

Avdeling for Kreftbehandling og Senter for lindrende behandling i divisjon Gjøvik-Lillehammer, består av Stråleterapienheten Gjøvik, Kreftenheten Gjøvik, Kreftenheten Lillehammer, Forskningsenheten og Senter for lindrende behandling med palliative team på sykehusene på Gjøvik og Lillehammer. Avdelingen har også sengepost med 10 senger ved sykehuset på Gjøvik. 

 • Stråleterapienheten har områdefunksjon for hele Innlandet. Stråleterapienheten har strålemaskiner og doseplanleggingsutstyr fra 2016 (Versa HD fra Elekta med posisjoneringsutstyr fra C-rad). 
 • Kreftenhetene på Gjøvik og Lillehammer gir poliklinisk medikamentell kreftbehandling og har tett samarbeid med lokalmedisinske sentre på Fagernes, Otta og Gran. Digitale løsninger, som videokonsultasjoner, brukes aktivt i driften. 
 • Forskning er et satsningsområde og avdelingen har opprettet en egen forskningsenhet med erfarne og meriterte forskere, koordinatorer, phd-stipendiat, og studiesjukepleiere. Vi ønsker å tilby flere pasienter utprøvende behandling gjennom deltakelse i kliniske studier. Målet er at utprøvende behandling skal bli en integrert og naturlig del av klinisk praksis og pasientbehandling ved avdelingen. Ny avdelingsoverlege vil få mulighet til å være med på utviklingen av denne virksomheten. 

Avdelingen har per i dag 9 overlegestillinger og 7-8 stillinger for leger i spesialisering (LIS 2/3). Alle legene er per i dag geografisk plassert på Gjøvik og driver legetjenestene i avdelingen herfra. Ny avdelingsoverlege vil kunne jobbe noe fra sykehuset på Lillehammer i deler av sin stillingen om ønskelig. 

Vår visjon er å etablere et solid kompetansemiljø som kan imøtekomme morgendagens behov innen kreftbehandling.

Å jobbe i Mjøsområdet vil gi deg mulighet til å kombinere en spennende jobb med en aktiv og variert fritid da det er nærhet mellom hjem/jobb/barnehager/skole. I tillegg er det kort vei til storbylivet i Oslo og Gardemoen, samt mulighet for vakre naturopplevelser i fjellheimen i nærområdet.

Oppstartstidspunkt etter avtale.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent spesialist i onkologi.
 • Klinisk erfaring og god kjennskap til sykehusdrift.
 • Ønskelig med ledererfaring/kompetanse. Annen realkompetanse og personlig egnethet vil kunne kompensere for dette kravet.

Personlige egenskaper:

 • Du liker å bidra til utvikling, er nytenkende og ansvarsbevisst.
 • Du evner å omsette faglig grunntenkning i målrettet utredning og behandling.
 • Du arbeider strukturert, selvstendig og håndterer høyt tempo.
 • Du har et stort engasjement for å jobbe med mennesker i alvorlig krise.
 • Du ha gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeider godt med andre.
 • Personlig egnethet vil være av avgjørende betydning i utvelgelsen.

Vi tilbyr:

 • Spennende utfordringer i en organisasjon i utvikling
 • God pensjonsordning gjennom KLP.
 • Behjelpelig med overgangsbolig.
 • Hyggelig arbeidsmiljø og aktivt bedriftsidrettslag.
 • Mer Informasjon om Gjøvik og Lillehammer: https://www.gjovik.com/ og https://www.lillehammer.com/

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentlighetsloven § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.