Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Avdelingsoverlege BUP

Offentlig forvaltning

Er du opptatt av et godt BUP-tilbud til barn og unge? Og har et engasjement for god utdanning av helsepersonell og gode arbeidshverdager for ansatte?

BUP Innlandet har ledig 100% fast stilling som avdelingsoverlege. Vi søker deg som ønsker være med å utvikle BUP-feltet fremover, samtidig som du også ønsker jobbe med pasienter i en av våre enheter.

BUP Innlandet består av 5 poliklinikker, med drift på 8 ulike steder fordelt i hele Sykehuset Innlandets opptaksområde, og 4 døgnenheter lokalisert i Mjøsbyene Gjøvik, Lillehammer og Ottestad/Hamar. Det er omtrent 3500 pasienter og 320 ansatte i avdelingen. Det jobbes aktivt med fagutvikling i avdelingen og med felles implementering av kunnskapsbaserte behandlingsmodeller. Det er flere forskningsklynger i avdelingen og løpende arbeid med forbedring og kvalitet i tilbudene.

Stillingen som avdelingsoverlege er en del av avdelingssjefens stab. Avdelingsoverlege i BUP jobber også med direkte pasientarbeid tilknyttet en av enhetene i avdelingen. For arbeid som avdelingsoverlege, er kontorplass på Sanderud sykehus. Det kliniske arbeidet knyttes til aktuell enhet avhengig av kandidatens kompetanse og ønsker, dette avklares i tilsettingsprosessen. Klinisk arbeid vil utgjøre en vesentlig del av stillingen, andelen klinisk arbeid vil avklares som en del av tilsettingsprosessen. Det er 6 stillinger i stab i avdelingen.

Innlandet er et attraktivt boområde med gode friluftslivsmuligheter. Det er stabile snøforhold om vinteren, og nydelige fjell- og sjøområder som omslutter byene. Mjøsbyene har et aktivt kulturliv, og er byer med gode oppvekstforhold for barn.

Arbeidsoppgaver:

Overordnet ansvar for avdelingens LIS-utdanning, herunder lede utdanningsutvalget

Medisinskfaglig rådgiver for avdelingssjef

Lede møter for seksjonsoverlegene og overlegesamlinger

Delta i rekruttering og ansettelse av overleger til enhetene

Representere BUP Innlandet i relevante regionale og nasjonale fora

Avdelingsoverlege BUP inngår i ledergruppen til BUP Innlandet

I den kliniske delen av stillingen vil arbeidsoppgavene være som overlege i barne- og ungdomspsykiatri ved den aktuelle enheten.

Kvalifikasjoner:

Overlege i barne- og ungdomspsykiatri

Erfaring med LIS-utdanning er en fordel

Førerkort og må disponere egen bil

Personlige egenskaper:

Engasjement for utvikling av gode pasienttilbud og gode arbeidshverdager for ansatte

Gode samarbeidsevner

Skaper trygghet i møte med krevende situasjoner

God på undervisning / opplæring

Skaper vi-følelse og bygger lag

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr:

Engasjerende arbeidsoppgaver i en spennende avdeling

Gode muligheter for videre faglig utvikling

Stor fleksibilitet i arbeidssituasjonen

Konkurransedyktige betingelser

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, overenskomster og reglement

Tjenestepensjonsordning i KLP

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova §25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp søkerlista. Søkeren vil i tilfellet bli varslet om dette.