Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Avdelingsoverlege 100% fast                  DPS Tynset

Offentlig forvaltning

Distriktspsykiatrisk senter Tynset består av allmenpsykiatrisk  poliklinikk med integrert TSB team og en 5 døgns post  med  5 sengeplasser. Døgnenheten tilbyr frivillige innleggelser til en bredt sammensatt pasientgruppe. DPS Tynset ivaretar akuttfunksjon , er samlokalisert med  BUP og somatisk sykehus der DPS  bistår med tilsyn/liasonoppgaver. 
DPS Tynset har et  godt samarbeid med 1 linjetjenesten og andre samarbeidspartnere. Vi tilbyr trivelige  lokaler, faglig engasjerte kollegaer  og bra spesialist dekning.

Vi har ledig 100% fast stilling som avdelingsoverlege.

Oppstart etter avtale  

Tynset er regionsenter for de 8 fjellkommunene i Nord-Østerdalen. Området er et eldorado for den som er interessert i naturopplevelser, friluftsliv, jakt og fiske. Vi er     omringet av kjente nasjonalparker og naturområder som Rondane og Dovre i vest, Forollhogna i nord og Femundsmarka i øst. Nord–Østerdal er dessuten av de få  områdene i Sør-Norge som kan "garantere" skiføre om vinteren. Tynset og nabokommunene har god barnehagedekning og et godt utbygd service-, aktivitets- og  kulturtilbud for alle aldersgrupper. Tynset ligger 17 mil sør for Trondheim, 5 mil sør for Røros og 24 mil nord for Hamar, og har gode kommunikasjonsmuligheter med  tog, buss og bil. På Røros er det dessuten flyplass med daglige avganger til og fra Oslo.

Kopi av relevant utdanning og attester legges ved søknaden i webcruiter. 

 Det er ønskelig med minst to referanser inkludert siste arbeidsgiver.

Arbeidsoppgaver:

 • Avdelingsoverlegen er organisert i stab til avdelingssjef og er tillagt det overordnede medisinskfaglige ansvaret i avdelingen.
 • Sitter i avdelingens ledergruppe.
 • Klinisk virksomhet 
 • Deltar i  og leder avdelingens pasient og kvalitets -sikkerhetsråd  i samarbeid med  kvalitetsrådgiver.
 • Bidra med Internundervisning og  fagutvikling 
 • Sitter i Divisjonens fagråd.
 • Ansvarlig for at gjeldende prioriteringsregler følges for inntak av pasienter i poliklinikk og døgnenheter. 
 • Er tillagt ansvar for at klager på behandling blir håndtert etter gjeldende retningslinjer. 
 • Stillingen er ikke tillagt personalansvar.

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i psykiatri, godkjent i Norge
 • Bred psykiatrisk erfaring og kunnskap.
 • Trives med  utfordringer og utviklingsarbeid  
 • Nylig erfaring fra spesialisthelsetjenesten  for voksne , døgn eller poliklinikk  
 •  ( Administrativ erfaring er en fordel) 
 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk språk både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

 • Ha en samarbeidende stil og trives med tverrfaglig jobbing.
 • Ha gode kommunikasjonsferdigheter ift både pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og kollegaer
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Være omgjengelig , positiv og løsningsorientert
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Dagarbeidstid
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver  i et spennende fagfelt, -  i en kombinasjon av klinikk og faglig utviklingsarbeid .
 • Et positivt arbeidsmiljø med faglig engasjerte og trivelige kollegaer.
 • Deltagelse i ukentlige tverrfaglige behandlingsmøter 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP.
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.