• Bedrift
  Giske Kommune
 • Søknadsfrist
  06.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6050, VALDERØYA
  GISKE
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4941506
 • Se her for andre jobber fra Giske Kommune
Ledig stilling

Giske Kommune

Avdelingsleiar ved Skomakarvegen og Gudmundvegen bufellesskap

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Eining Meistring og psykisk helse yter teneste til menneske med nedsett funksjonsevne og menneske med rus og psykiske utfordingar/lidingar. Det er den største eininga i Giske kommune, med til saman 77 årsverk. 

Det er no ledig ei fast nyoppretta 100 % dagstilling som avdelingsleiar ved Skomakarvegen og Gudmundvegen, som er to bufellesskap for menneske med nedsett funksjonsevne. Barneavlasting og dagtilbod er også knytt til bufellesskapa. Desse tenestene har til saman 58 årsverk og blir fordelt på to avdelingsleiarar. Leiargruppa i eininga består av einingsleiar og tre avdelingsleiarar.

I tillegg til formell utdanning og praksis vil det bli lagt vekt på personlege eigenskapar og at ein er skikka for stillinga.

Det er krav om politiattest av ny dato.

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal sendast som vedlegg til søknaden.

 

Kvalifikasjoner:

 • Offentleg godkjent vernepleiar eller anna relevant 3- årig høgskule-/universitetsutdanning
 • Erfaring frå arbeid med menneske med utviklingshemming vert vektlagt
 • Det er ønskeleg med leiarerfaring og leiarutdanning, ev. vere innstilt på å ta leiarutdanning
 • Erfaring frå arbeid med personar med utfordrande åtferd
 • Kunnskap i relevant lovverk og turnusplanlegging
 • God digital kompetanse er ein føresetnad
 • God kommunikasjonsevne både munnleg og skriftleg
 • Den som blir tilsett må ha sertifikat for bil  og kunne disponere eigen bil i tenesta.

Personlige egenskaper:

 • Gode leiareigenskapar og evne til å skape gode relasjonar og oppnå tillit
 • Interesse for og evne til nytenking og til å motivere til endring og utvikling
 • Fagleg dyktig med evne til å motivere
 • Evne til heilskapleg og tydeleg leiing
 • Evne til å arbeide strukturert og målretta
 • Gode samarbeidsevne

Vi tilbyr:

 • Utfordrande og spennande arbeidsoppgåver i eit tverrfagleg arbeidsmiljø
 • Eit tenesteområde i sterk utvikling
 • Eit sterkt fokus på modernisering og omstilling gjennom bruk av ny teknologi
 • Konkurransedyktig løn
 • God pensjonsordning i Klp
 

 • Bedrift
  Giske Kommune
 • Søknadsfrist
  06.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6050, VALDERØYA
  GISKE
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4941506
 • Se her for andre jobber fra Giske Kommune