Detaljer

 • Bedrift
  Samnanger kommune
 • Søknadsfrist
  08.10.2020
 • Sted:
  Tysse
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Tysse
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3178151
 • Se her for andre jobber fra Samnanger kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Avdelingsleiar for kultur - vikariat i 60 % stilling

Avdelingsleiar for kultur skal i permisjon og me søkjer vikar i 60 % stilling, ut august 2021 med moglegheit for forlening. Kulturavdelinga består av kulturkontor, kulturskule, bibliotek, frivilligsentral og folkehelse. Kulturavdelinga ligg under eining for innbyggarservice saman med servicesenteret og NAV.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Har det faglege og administrative ansvaret for avdelinga
 • Personal- og økonomiansvar
 • Skal sikra at kommunen utøver tenestene i tråd med lover og tilhøyrande forskrifter, føresegner, avtaler, vedtekne retningslinjer og planar som gjeld innanfor kulturområdet
 • Avdelingsleiaren sine arbeidsområder omfattar kulturaktivitetar, idrett og friluftsliv, kulturminne, stadnamn, kulturbasert næring, reiseliv og folkehelse
 • Drift, sakshandsaming og administrative oppgåver innan arbeidsområda ovanfor
 • Samningaveko
 • Tursti- og digitaliseringsprosjekt
 • Oppfølging av dagsturhytteprosjektet
 • Noko kvelds- og helgearbeid


Kvalifikasjonar:

 • Relevant 3-årig høgare utdanning
 • Anna relevant arbeidserfaring kan kompansera for manglande utdanning
 • God kompetanse innan økonomi og budsjett
 • Gode IKT kunnskapar og ønskeleg med erfaring frå ulike administrative datasystem
 • Ønskeleg med erfaring frå leiing


Personlege eigenskapar:

 • Søkar må ha gode samarbeidsevner, vera serviceorientert, utadvendt og kunna kommunisera godt skriftleg, munnleg og digitalt overfor ulike målgrupper og aktører
 • Me søker ein person som er strukturert og nøyaktig, initiativrik, kreativ og ansvarsfull
 • Å vera personleg eigna for stillinga vil bli tillagt stor vekt


Me tilbyr:

 • Lønn, offentleg pensjon og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Fleksible arbeidstidsordningar
 • Godt og inkluderande arbeidsmiljø


Me ønsker eit arbeidsmiljø prega av mangfold, og at våre tilsette skal gjenspeigla befolkninga forøvrig. Me oppforda alle som er kvalifisert til å søke jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholda dersom du har behov for det. 

Me gjer merksam på at søkjarlister til stillingar i kommunen er offentlege, jf. § 25 i offentleglova. Opplysningar om søkjaren kan verta gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. I slike tilfelle vil søkjaren verta varsla på førehand, slik at han/ho har moglegheit til å trekkja søknaden.