• Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  23.11.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Sogndal
  SOGNDAL
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5416501
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
 • Oppdatert 25.10.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sogndal kommune

Avdelingsleiar avd. psykisk helseteam

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du vere med å vidareutvikle psykisk helse og rustenesta i Sogndal kommune?

Psykisk helse og rustenesta består av 4 avdelingar.

No er det ledig 80% fast stilling som avdelingsleiar i avdeling psykisk helseteam.

Psykisk helseteam er ei lågterskelteneste og yter tenester til personar med psykiske plager og/eller rusproblematikk.

Rustenesta, rask psykisk helsehjelp og aktivitetstilbod ligg organisert i avdeling psykisk helseteam

Teamet har totalt 11,8 årsverk med lokasjon i Sogndal, Leikanger og Balestrand.

Tenesta er bemanna kvardagar på dagtid.

 

Arbeidsoppgåver og ansvar:

 • Ivareta det faglege, administrative og daglege ansvaret i avdelinga.
 • Personalansvar
 • HMS og internkontroll
 • Utarbeide prosedyrar og rutinar
 • Ansvar for å utvikle, forbetre og nytte ressursane på ein effektiv og rett måte
 • Delta i økonomistyring for avdelinga i samarbeid med tenesteleiar
 • Samarbeid med spesialisthelsetenesta og andre offentlege instansar
 • Vere ein pådrivar til utvikling av organisasjon og teneste i tråd med kommunen sine planar og satsingsområde.
 • Fremje god trivsel og eit godt arbeidsmiljø
 • Stillinga inneber noko reiseverksemd pga av lokasjon i Sogndal, Leikanger og Balestrand.

Kvalifikasjonar:

 • 3-årig helse og sosialfag evt anna relevant høgskuleutdanning
 • Leiarerfaring
 • Erfaring frå arbeid innan psykisk helse og rus
 • Vidareutdanning innan psykisk helse/rus/leiing er ynskjeleg
 • God datakunnskap og interesse for digitale fagsystem
 • Førarkort kl B
 • Beherskar godt norsk, skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar:

 • Evne til å arbeide målretta og strukturert.
 • Løysing og resultatorientert
 • Sjølvstendig, lyttande og tydleg på forventningar og tilbakemeldingar
 • Er fleksibel og reflektert
 • Kan takle uforutsette situasjonar i ein hektisk kvardag
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlege eigenskapar vil i stor grad bli vektlagd.

Me tilbyr:

 • Varierte og spanande arbeidsoppgåver i ei teneste i stadig utvikling.
 • Fokus på kompetanseutvikling
 • Fokus på brukarmedverknad
 • Eit godt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse
 • Ein arbeidsplass du kan vere stolt av
 • Ein kommune i utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Lønn etter avtale

 

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det. 

Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort. 

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt EasyCruit. 

 

 • Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  23.11.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Sogndal
  SOGNDAL
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5416501
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
 • Oppdatert 25.10.2023