• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  10.06.2023
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5914, ISDALSTØ
  ALVER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5207031
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune
 • Oppdatert 25.05.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Alver kommune

Avdelingsleiar - 100% fast - Habiliteringstenesta

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga og arbeidstaden

Habiliteringstenester i Alver kommune gjev tenester til personar med nedsett funksjonsevne. Tenestene vert gitt som tenester i den einskilde sin heim, ved arbeids- og aktivitetssenter, og ulike former for avlasting for familiar med born/unge med omfattande behov for omsorg. Inn under habiliteringstenester finn ein også støttekontaktteneste og koordinatorar for Individuell Plan.

Vi har no ledig ei 100% fast stilling som avdelingsleiar for Arbeids- og aktivitetssenter. Avdelingsleiar vil ha kontorstad både i Knarvik og på Manger.

Som avdelingsleiar har du heilskapleg ansvar for fag, personal og økonomi. Habiliteringstenestene tilbyr arbeids- og aktivitetstilbod til personar med nedsett funksjonsevne. Det er tilbod på Radøy arbeidssenter og Knarvik arbeidssenter. I tillegg samarbeider Alver kommune med vekstbedriftene Gløde, KIM og Aufera om kommunale plassar. 

Arbeidsoppgåver

 • Dagleg leiing, drift og kvalitetssikring av tenestene
 • Sikre tenester av høg fagleg og etisk kvalitet i tråd med lover og reglar, basert på kunnskapsbasert praksis
 • Arbeide med kontinuerleg forbetring og utvikling
 • Oppfølging, ivaretaking og rettleiing av tenesteytarane
 • Samarbeide med andre leiarar om utvikling av tenesteområdet

Krav til kompetanse

 • Helse- og/eller sosialfagleg, pedagogisk utdanning frå høgskule på minimum bachelornivå 
 • Førarkort klasse B

Ønska kompetanse

 • God kjennskap til offentleg forvaltning, lov- og avtaleverk
 • Erfaring med IT som arbeidsverktøy

Personlege eigenskapar

Vi søkjer etter ein motivert og handlekraftig leiar som har heilskapleg orientering og god rolleforståing. Som person er du påliteleg og fleksibel, og gjennom dine leiar- og relasjonelle eigenskapar bidrar du til tillit både internt og eksternt. Du likar å arbeide i team kombinert med høg grad av sjølvstendig arbeid, og du har gode samarbeids- og fomidlingseigenskapar. I tillegg er du praktisk anlagt, kreativ og har stor arbeidskapasitet.

Den leiar som vert tilsett er ein tydeleg, løysingsorientert og nytenkande leiar som kan fremja utvikling, motivasjon, engasjement og samhandling innafor eigen avdeling og på tvers i tenesteområdet. Med ditt brennande engasjement for tenestemottakarane vil du arbeide for å løfte fram Habiliteringstenesta.

Vi tilbyr

 • Ein spanande jobb med varierte og interessante utfordringar
 • Deltaking i arbeidet med å utforme og utvikle gode tenester til personar med nedsett funksjonsevne for framtida
 • Eit arbeidsmiljø som legg vekt på trivsel og engasjement
 • Tenestytarar med erfaring og høg kompetanse
 • Ei leiargruppe som samarbeider, støtter og utfordrar kvarandre
 • God pensjonsordning

Politiattest

I tråd med helse- og omsorgstenestelova § 5-4 vert det stilt krav om tilfredsstillande politiattest ved tiltrede. 

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00. Rekrutterarar ber aldri om BankID i samband med rekrutteringsprosessen. Som jobbsøkjar må du aldri avgje sånn informasjon i samband med søknadsprosessen. Om du opplever dette, ber vi deg ta kontakt. 

 

Bli kjent med Alver kommune

 

 

 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  10.06.2023
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5914, ISDALSTØ
  ALVER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5207031
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune
 • Oppdatert 25.05.2023