• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  19.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Skogsvåg
  ØYGARDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4252673
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 03.12.2021
Ledig stilling

Øygarden kommune

Avdelingsleiar 100% fast - avdeling geodata og oppmåling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidsoppgåver:

 • Fagleg oppfølging og utvikling av fagområda geodata og oppmåling
 • Personaloppfølging og samhandling internt på avdelinga
 • Driftsoppgåver som t.d. saksfordeling, faktureringsgrunnlag, klagesakshandsaming
 • Deltaking i regionale fora for geodata og oppmåling, og kontaktperson til Kartverket
 • Samhandling med eninga og andre fagområde i kommunen  

Kvalifikasjonar:

Må ha:

 • Relevant utdanning frå høgskule/universitet, minimum Bachelor
 • Erfaring frå arbeid etter matrikkellova m/lovar og forskriftar, og GIS.
 • God data- og kartkunnskap 

Ønskjeleg med:

 • Erfaring frå offentleg sektor innan fagområda geodata og oppmåling
 • Leiarerfaring (personal og fag)
 • God IT-forståing og erfaring med databasehandtering
 • Førarkort kl. B, manuelt gir

Personlege eigenskapar:

 • Evne til å handtera eit breitt spekter av aktørar og oppgåver/problemstillingar
 • Evne å skape tydelege forventningar, gi støtte, utvikle og inspirere medarbeidarar
 • Evne til samarbeid og utvikling av gode relasjonar og bidrag til fellesskap og godt arbeidsmiljø
 • Evne til å vera strukturert, sjølvstendig og løysingsorientert 
 • Evne til  å ta ansvar for eigen utvikling og dele kunnskap og erfaringar med kollegaer 
 • Positivitet til dei endringar verksemda og omverda krev
 • Stor tiltakslyst
 • God norsk kunnskap, både skriftleg og munnleg.  Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  19.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Skogsvåg
  ØYGARDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4252673
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 03.12.2021