Detaljer

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  12.10.2020
 • Sted:
  FYLLINGSDALEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  FYLLINGSDALEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3181731
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Avdelingsleder Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten for barn og unge

Etat for Barn og familie har overordnet faglig og administrativt ansvar for Barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, Barne- og familiehjelpen og Ung Arena. Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten, bosetting av enslige mindreårige flyktninger, Barnevernvakten, Utekontakten, SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) og habiliterings- og rehabiliteringstjeneste for barn og unge (fra høsten 2020). Virksomheten er delt inn i fire byområder og to byomfattende enheter.

 Stillingens organisatoriske plassering

Fra høsten 2020 vil habiliterings-/rehabiliteringstjeneste for barn og unge integreres i Barne- og familietjenesten. I den forbindelse søker vi etter avdelingsleder for Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten for barn og unge i Fyllingsdalen og Laksevåg som ønsker å være med å integrere avdelingen i ny enhet, øke tverrfaglig samarbeid og bidra til bedre tjenester for brukerne. Barne- og Familietjenesten samlokaliserer med andre barn og unge tjenester i Familiens Hus i løpet av 2021. Her har avdelingsleder en stor mulighet til å kunne bidra aktivt i utviklingen og oppbyggingen av Familiens Hus i Fyllingsdalen og Laksevåg.

Avdelingsleder vil være leder for avdelingen med et fag-, personal- og økonomiansvar for egen avdeling. Avdelingsleder rapporterer til enhetsleder i Barne- og familietjenesten og inngår i enhetsleders ledergruppe. Stillingen kan tillegges stedfortrederfunksjon for resultatenhetsleder etter nærmere avtale. Stillingen er 100% administrativ.

Arbeidsoppgaver

Fag:     

 • Bidra til å nå organisasjonens overordnede
  visjon, strategi, mål og planer, herunder Bergens barn - byens framtid
 • Sikre kunnskapsbaserte tjenester i tråd med
  gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
 • Gjennomføre kvalitetsarbeid, herunder
  internkontroll og risikostyring

Personal: 

 • Personalarbeid og ressursfordeling
 • Gjennomføre HMS-arbeid med fokus på forebygging og oppfølging av sykefravær
 • Bidra i enhetens samarbeid med tillitsvalgte og verneombud 

Økonomi:

 • Sørge for god økonomisk styring av avdelingen i samarbeid med enhetsleder og ledergruppen 

 Listen over arbeidsoppgaver er ikke uttømmende.

Kvalifikasjonskrav
 • Er autorisert ergoterapeut eller fysioterapeut
 • Har bred erfaring og kjennskap fra aktuelle fagområder
 • Lederutdannelse kan være en fordel
 • Ledererfaring eller interesse for ledelse vektlegges
Personlige egenskaper
 • Evne til å motivere og utvikle ansatte
 • Bevisst og reflektert på egen lederrolle
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Kunne arbeide analytisk med organisasjonens strategiske mål 
 • Økonomisk innsikt og forståelse 
                          
Vi tilbyr
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Faglig og personlig utvikling
 • Deltakelse i et stort fagnettverk
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale