• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  06.10.2022
 • Stillingstype
  Dag
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4769465
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
Ledig stilling

Halden kommune

Avdelingsledere til hjemmesykepleien i Halden

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmesykepleien i Halden kommune omorganiseres, og vi søker derfor flere avdelingsledere. 

 

Hjemmesykepleien i Halden kommune yter helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende i alle aldre, i form av personlig og praktisk bistand gjennom hele døgnet. Hjemmesykepleien omorganiseres fra tre til seks avdelinger, med avdelingsleder og samhandlingssykepleier ved hver avdeling. Det er med den bakgrunnen vi søker etter flere avdelingsledere. Totalt i hjemmesykepleien er det er ca. 120 årsverk, inkludert ca. 40 årsverk sykepleierstillinger. Hjemmetjenesten har som del av kommunens personalpolitikk fokus på heltidskultur. Hjemmetjenesten ligger sentralt til, og vi er samlokalisert i nye lokaler. 

Vi søker en leder som ønsker å lede mennesker og gjennom dette bidrar til en trygg og god hverdag for våre innbyggere i Halden. Du må være villig til å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi og nye måter å jobbe på. Er du flink til å se etter det positive? Anser du deg selv som løsningsorientert? Da er du den rette for oss. 

Som avdelingsleder vil du være ansvarlig for personal,  økonomi, drift og utvikling i avdelingen. Du rapporterer til enhetsleder og deltar i enhetens ledergruppe, som består av enhetsleder og 9 avdelingsledere. Du som avdelingsleder vil få ansvar for 22-25 årsverk og det vil være mellom 120-150 pasienter som tilhører din avdeling. 

Avdelingsleder skal jobbe med systematisk forbedringsarbeid, arbeide med involvering og medvirkning, og gjennomføring av gode prosesser med ansatte og ulike samarbeidspartnere. Avdelingsleder skal være en pådriver og støttespiller i fagutvikling og kvalitetsarbeid og kunne skape et godt arbeidsmiljø som gir grunnlag for faglig og personlig utvikling for alle medarbeidere. Vi ser etter en avdelingsleder som er lyttende og tett på ansatte i den daglige driften, som kan sette mål for avdelingen, få med seg ansatte og gjennomføre disse målene.

 

Kvalifikasjoner og utdanning:

 • Autorisert sykepleier, eller annen helsefaglig høgskoleutdannelse

 • Ledererfaring, og eller lederutdannelse 
 • Beherske norsk svært godt, muntlig og skriftlig 
 • Det er ønskelig med god kjennskap til aktuelt lovverk, data og pasientjournal

 

Vi vil vektlegge personlig egenskaper som

 • Evnen til å samarbeide med ansatte, pårørende, tillitsvalgte og frivillige 
 • Trygg og reflektert over egen lederrolle og lederadferd, samt god forståelse av arbeidsgiverrollen. 
 • Faglig engasjement og vilje til etisk refleksjon. 
 • Gode og tydelige kommunikasjonsferdigheter og får informasjon ut til alle ledd   i avdelingen 
 • Evnen til å motivere, begeistre og være nytenkende. 
 • God relasjons kompetanse, som for eksempel lyttende, anerkjennende
 • Kunne skape og ivareta gode kulturer i arbeidsmiljø. 
 • Evnen til å jobbe effektivt, fleksibelt og selvstendig. 
 • God digital forståelse. 

 

Vi kan tilby deg: 

 • En utfordrende og spennende stilling 
 • Halden kommune legger til rette for lederutvikling. 
 • En ledergruppe i utvikling og endring som du får være med på å påvirke 
 • En arbeidsplass i kontinuerlig endring og engasjerte kollegaer 
 • Mulighet til å ta beslutninger som har betydning for medmennesker og kolleger.  
 • Ansvar for å være med å utvikle moderne og fremtidsrettede tjenester.  
 • Et trivelig og hektisk arbeidsmiljø der avdelingsleder også jobber praksisnært. 
 • Telefonordning 

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Lønn i hht lov og avtaleverk

Den vi ansette må fremlegge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse 

 

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  06.10.2022
 • Stillingstype
  Dag
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4769465
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune