• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  21.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5011504
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
 • Oppdatert 14.02.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Halden kommune

Avdelingsledere til enhet bo og miljøarbeidertjeneste 100% stilling X 2

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdelingsleder er en del av enhetens lederteam og skal bidra til helhetlig styring og utvikling av enheten. Avdelingsleder skal lede og utvikle tjenestestedene i henhold til sentrale og lokale målsettinger og bestemmelser, og i samsvar med lov- og avtaleverk.

Avdelingsleders rolle er stor, det er hektiske hverdager og det ligger mye ansvar og myndighet på avdelingsleder. Enhet Bo- og miljøarbeidertjeneste består av 18 bofellesskap, 1 avlastning bolig, 1 Uteteam (ambulant tjeneste) og Arbeid- og aktivitetssenter. Det er pr dato 7 avdelingsledere i enheten og vi trenger 2 nye kollegaer. De utlyste stillingene er ledere for bofellesskap.

Oppgavene vil være spennende og varierte. Halden, på lik linje med alle andre kommuner i Norge står ovenfor store utfordringer i framtiden, så tjenesteinovasjon, omstilling og endring er sentralt i leder arbeidet. Det er utarbeidet stillingsinstruks for avdelingsledere i Halden kommune. Stillingen er etter 37,5 timers uke dagarbeid.

Oppstart i stillingen vil være vår/sommer 2023.

Hovedarbeidsområde
 • Ansvar for daglige drift innenfor fag, personal, administrasjon og økonomi.
 • Lede, organisere og koordinere aktivitetene i avdelingene, og påse at de er i samsvar med lover, forskrifter og kvalitetskriterier som regulerer tjenesten
 • Utøve personalledelse og inspirere medarbeidere til samarbeid med fokus på avdelingenes mål og overordnede mål. Se ansattes ressurser og benytte kompetansen best mulig i avdelingene
 • Utarbeide turnuser og arbeidslister
 • Ha systematiske medbestemmelsesmøter
 • Samarbeide med tillitsvalgte og verneombud i forhold til arbeidstidsordninger, hms arbeid og arbeidsmiljø m.m
 • Samarbeid i nærmiljøet, nært samarbeid med pårørende og verger, på tvers av avdelinger, enheter og andre samarbeidspartnere
 • Sørge for god brukermedvirkning

Krav til kvalifikasjoner og utdanning:

 • Høyskoleutdanning - fortrinnsvis vernepleier, men annen 3- årig høgskoleutdanning kan vurderes hvis kandidaten har god erfaring/kunnskap om ledelse og målgruppen (personer med nedsatt funksjonsevne og utviklingshemming)
 • Formell lederutdanning er ønskelig, men ikke avgjørende
 • Erfaring innen ledelse, personalarbeid, økonomi og IT
 • Kjennskap til kunnskapsbasert praksis
 • Erfaring i arbeid med mennesker med utviklingshemming, autismespekterforstyrrelse og andre funksjonsnedsettelser
 • Kompetanse på å utvikle et godt arbeidsmiljø kjennetegnet ved bl.a. et lavt sykefravær
 • Løsningsorientert og kreativ
 • Ha evne til å ta egne avgjørelser og arbeide selvstendig
 • Veiledningserfaring
 • God kjennskap til HOL kap. 9
 • Evne til å jobbe systematisk og prioritere oppgaver i egen arbeidshverdag
 • Evnen til å tenke helhetlig og fokus på løsninger
 • Sertifikat på bil
 • Lojalitet til vedtatte planer, prosedyrer og rammer
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

 • Hyggelige og kompetente medarbeidere og et godt lederteam som bistår hverandre
 • Enheten har fagrådgiver og rådgiver som bistår med enhetens kompetanseheving m.m
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, mange varierende utfordringer knyttet til mennesker med ulike bistandsbehov og gode faglige miljøer
 • Konkurransedyktig avlønning
 • IA bedrift hvor man kontinuerlig tilstreber et godt arbeidsmiljø gjennom samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.

Generelle betingelser

Enhetsleder vil være din nærmeste overordnet.

Det er krav om politiattest ved tilsetting

Lønn ihht gjeldende tariff 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling"

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Søknadsfrist  21.03.2023                                                

Kontakt person:

Eventuelle spørsmål vedr. stillingen rettes til:

 Tomas Staal Hafstad – spesialrådgiver tlf: 477 91 992

Tomas.staal.hafstad@halden.kommune.no      

 Enhetsleder Linda Sannes Bakstad tlf: 93 243 189

Lindasannes.bakstad@halden.kommune.no

 

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  21.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5011504
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
 • Oppdatert 14.02.2023