Ledig stilling

Trondheim Kommune

Avdelingsledere

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lerkendal bo- og aktivitetstilbud har, med snarlig tiltredelse, ledig to faste 100 prosent stillinger som avdelingsleder.

Enheten tilbyr heldøgns tjenester med bistand i hjemmet, punkttjenester og aktivitetstilbud til voksne med utviklingshemming og/eller ulike funksjonsnedsettelser. Enheten har ca. 300 ansatte fordelt på 170 årsverk. Lederteamet består av 8 avdelingsledere og en enhetsleder.

Vi ønsker en trygg og tydelig avdelingsleder med gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter. Som avdelingsleder må du ha en genuin interesse for de vi gir tjenester til, ha fokus på fagutvikling samt bidra til gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt. 

Du utøver nærledelse til dine medarbeidere brukernært tilsvarende 20 prosent av din stilling fortrinnsvis kveld og helg. 

Mer informasjon om en jobb innenfor helse- og velferd i Trondheim kommune finner du på våre hjemmesider

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for måloppnåelse innenfor områdene fag, personal og økonomi
 • Sikre god kvalitet på tjenestetilbudet, i henhold til lover og forskrifter og Trondheim kommunes målsettinger.
 • Bidra til å utvikle tjenestetilbudet på enhet og innenfor området bo- og aktivitetstilbud
   Bidra til nærledelse ved å være tilgjengelig og samarbeide nært med medarbeidere samt tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø 
 • Ansvar for HMS-arbeid, internkontroll og avvikshåndtering
 •  Planlegge utvikling og drift i samarbeid med lederteamet 
 •  Bidra til å ivareta et inkluderende og trygt arbeidsmiljø 
 •  Personalansvar for en gruppe medarbeidere som du veileder i tråd med kommunens oppdrag, arbeidsgiverpolitikk og ledelsesplattform
 •  Ha ansvar for å kvalitetssikre god samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere som eksempelvis spesialisthelsetjeneste, helse og velferdskontor og pårørende.
 •  Med ditt engasjement bidrar du til å lede og kommunisere på en slik måte at du optimaliserer ideer og ressurser både i og utenfor organisasjonen. 

Kvalifikasjoner:

 • For stillingen kreves det helsefaglig utdannelse på minimum høyskolenivå, fortrinnsvis bachelor som vernepleier eller sykepleier.
 • Erfaring innen personal eller fagledelse og/eller utdanning innenfor ledelsesfag.
 • Kunnskap om lovverk og avtaleverk
 •  Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper og god formidlingsevne 
 • Kompetanse innen enhetens tjenesteområde
 • Førerkort, klasse B 
 •  Allsidig IT-kompetanse, kjennskap til Gerica, Gat og HR portalen er en fordel
 • Erfaring med pårørendesamarbeid 

Personlige egenskaper:

 • Evne til å kunne koordinere mange samtidige oppgaver og ha stor arbeidskapasitet.
 • Møter utfordringer med en løsningsorientert holdning
 •  Har evne til å jobbe strukturert og målrettet
 • Liker å arbeide selvstendig og tar initiativ til veiledning og støtte ved behov.
 • Ha evne til å skape gode relasjoner og kommunisere godt med andre
 •  Rask til å tilegne seg ny kompetanse/kunnskap
 •  Være nytenkende og trygg i arbeidet med å utvikling av ny tjenester som skal være bærekraftige i fremtiden.
 •  Er fleksibel
 •  Har evne til å være åpen, modig og kompetent.
 •  Har evne til å se den enkelte, og være opptatt av å ivareta og utvikle den enkeltes ressurser.
 • Har en inkluderende lederstil
 •  Liker å jobbe i team,og ser verdien av å bidra i teamarbeid i forhold til enhetens måloppnåelse

Vi tilbyr:

 • Helhetlig ledelse for en gruppe medarbeidere
 • Mulighet til å påvirke, og ta beslutninger som har betydning for andre
 • Lederstøtte
 • Å være en del av enhetens lederteam
 • Ansvar for å være med å utvikle moderne og fremtidsrettede tjenester
 • Deltagelse på kurs og annen fagutvikling
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)bedrift
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler