Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Avdelingsleder Virksomhetsstyring

Offentlig forvaltning

Stabsfunksjonen Virksomhetsstyring skal sikre at Sykehuspartner HF utvikler og justerer strategi og mål i henhold til omgivelsenes forventninger. Dette innebærer blant annet ansvar for styring av resultater, risiko, muligheter og proaktiv eierdialog som sikrer samsvar mellom endringer i omgivelsene og SP HF sin evne til å levere. Gjennom tverrfaglig arbeid med øvrige stabsavdelinger og ledelsen i virksomhetsområdene skal funksjonen sikre god rapportering til styret, eier og kunder og bidra til dialog knyttet til valg, prioriteringer og økonomiske rammevilkår.

Som en stabsfunksjon skal avdelingsleder være et styringsinstrument for egen direktør, Administrerende direktør, styret, eier og rådgiver for toppledelsen.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede, motivere og utvikle avdelingen og -ressurser som et team
 • Planlegge og videreutvikle foretakets strategiske og operative virksomhetsstyringsarbeid
 • Utvikle, planlegge og sikre gjennomføringen av aktiviteter knyttet til virksomhetsstyringen og styrke samarbeidet med andre aktører i helseregionen og –sektoren
 • Videreutvikle virksomhetsstyringen som en integrert del av strategisk, taktisk og operasjonell styring
 • Støtte i arbeidet med styresaker og profesjonalisere styresekretariatet
 • Påse at det finnes rutiner, styringssystemer, kontrollfunksjoner, rapporteringssystemer og individuelle mål innenfor avdelingens ansvarsområde
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av virksomhetsstyring og internkontroll

Kvalifikasjoner:

 • Master innenfor relevant fagfelt og erfaring fra offentlig sektor
 • Ledererfaring fra ledelse av selvstendige kompetansemedarbeidere med dokumenterbare resultater
 • Minimum 5 års erfaring med strategiutvikling og strategiprosesser i offentlig sektor
 • Minimum 5 års erfaring med eierdialog og rådgiving styrearbeid fra offentlig sektor
 • Minimum 5 års erfaring med samme kompleksitet (økonomisk, teknologisk og politiske strukturer og prosesser)
 • Dokumentert erfaring fra arbeid med styringsmodell i helseforetak

Personlige egenskaper:

 • Evne til å sette retning og omsette strategi til praksis
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Helhetstenkende og tverrfaglig orientert
 • Selvstendig og trygg med stor gjennomføringskraft
 • Evne til å etablere gode relasjoner med medarbeidere og samarbeidspartnere

Vi tilbyr:

 • En utfordrende stilling i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • Interessante, utviklende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Lønn etter avtale

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.