Ledig stilling

Elverum kommune

Avdelingsleder ved Grønlivegen bofellesskap, 2. gangs utlysning

Offentlig forvaltning

Enhet for personer med nedsatt funksjonsevne søker etter avdelingsleder ved Grønlivegen bofellesskap.

Enhet for personer med nedsatt funksjonsevne består i dag av sju bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne/psykisk utviklingshemming, én avlastningsbolig for barn og unge og arbeids- og aktivitetstilbud. Enheten består av cirka 125 årsverk.

Grønlivegen bofellesskap er en døgnbemannet tilrettelagt for sju personer med nedsatt funksjonsevne. Avdelingsleder har delegert ansvar for økonomi, personal og fag.
Stillingen har arbeidstid dag. Det må påberegnes noe tid i drift. 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert vernepleier eller sykepleier. Annen relevant 3 - årig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning  kan også komme i betraktning.
 • Politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder må fremvises ved tiltredelse.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra tidligere arbeid med personer med nedsatt funksjonsevne og/eller psykisk utviklingshemming.
 • Ledererfaring/lederutdanning.
 • Erfaring innen agresso, GAT, websak og gerica.  

Personlige egenskaper:

 • Evne til å ta initiativ og vise fleksibilitet.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til samarbeid.
 • Evne til målrettet, systematisk og metodisk arbeid.
 • Evne til nytenkning og gjennomføring av utviklingsprosesser.
 • God økonomiforståelse.
 • Erfaring i bruk av IT som verktøy.

Vi tilbyr:

 • En utfordrende stilling innenfor et spennende område som er i stadig utvikling.
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lov, forskrifter og avtaler.
 • Offentlig pensjonsordning.