Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  25.01.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3366427
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Avdelingsleder - tverrfaglig team

Er du vår nye avdelingsleder til tverrfaglig team i Hjemmetjenesten?

Vi ønsker en person med lederkompetanse, gjerne innen tillitsbasert ledelse og endringsledelse. Du er samlende og engasjert, med evne til å skape tillit, stolthet og gode resultater, og du har en brennende interesse for å bygge gode tverrfaglige team. 

Hjemmetjenesten i Bydel Østensjø er organisert etter tillitsmodellen og består av totalt seks tverrfaglige team; ett team for alvorlig syke, ett innsatsteam og fire geografiske team som hver består av tre selvstyrte arbeidslag, hvorav et arbeidslag demens. Hele hjemmetjenesten er samlokalisert i Skullerud næringspark.

Bydelen søker nå en trygg og dyktig avdelingsleder til ett av de geografiske teamene. Hvert team vil bestå av til sammen ca. 40 årsverk med lederstøtte, sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, hjemmehjelpere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og saksbehandlere. Teamets hovedoppgave blir å skape trygge og helhetlige brukerreiser og tjenester med fokus på hverdagsmestring og "hva er viktig for deg". Vårt mål er at bydelens innbyggere skal leve aktive og meningsfylte liv og kunne mestre å bo hjemme lengst mulig. For å oppnå dette kreves godt tverrfaglig samspill i teamet og tett samarbeid med lavterskeltilbudene og andre aktører i og utenfor bydelen. Stillingen innehar vedtaksmyndighet for tjenester i hjemmet.

Stillingene er dagstilling 37,5 t/uke med fleksitidsavtale.

Arbeidsoppgaver
 • Utøve tillitsbasert styring og ledelse
 • Personal-, økonomi- og fagansvar
 • Sikre et godt tverrfaglig samarbeid for å skape trygge, helhetlige brukerreiser og tjenester
 • Bygge opp teamet ut fra bydelens mål og strategiske planer
 • Sikre og bidra til god ressursutnyttelse og systematisk arbeid
 • Ansvar for elektronisk turnusverktøy og fagsystem
 • For øvrig utføre de oppgaver nærmeste overordnede pålegger
Kvalifikasjoner
 • Helse- eller sosialfaglig høgskoleutdanning
 • Videreutdanning innen ledelse.
 • Ledererfaring med dokumenterte resultater 
 • Relevant arbeids- og ledererfaring 
 • Ønskelig med erfaring fra bruk av elektronisk turnusverktøy og fagsystem
 • Mål- og resultatorientert samt gode kommunikasjonsferdigheter
 • Meget gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Krav om norskferdigheter tilsvarende nasjonal norskprøve på nivå C1
 • Det må fremvises gyldig politiattest ved ansettelse
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • God på veiledning av kolleger
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Evne til å lede tverrfaglig team
 • Fleksibel og stor arbeidskapasitet
 • Evne til å lede tillitsbasert og helhetlig
 • Evne til å jobbe analytisk, systematisk og selvstendig
 • Engasjert og motivert for oppgaven for å kontinuerlig videreutvikle tjenesten sammen med brukere, pårørende og ansatte
Vi tilbyr
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Muligheter til å påvirke egen arbeidsdag
 • Spennende oppgaver i ny organisering av hjemmetjenesten
 • Tett samarbeid med seksjonssjef og avdelingsledere i de ulike teamene
 • Lønnsplassering i lønnstrinn 56 (kr. 747 200) etter Oslo kommunes regulativ