Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Avdelingsleder til vår Øre- nese- halsavdeling

Offentlig forvaltning

Øre-nese-halsavdelingen på Ahus er en av landets største ØNH avdelinger.

Vi er områdeavdeling for 590.000 innbyggere i Akershus og Oslo, og universitetsavdeling med forskning og undervisning av medisinstudenter. Avdelingen har ca 80 ansatte hvorav 15 overleger og 10 leger i spesialisering. 3 overleger har bistilling ved Universitetet i Oslo.

Avdelingen har sengeenhet med 7 senger, poliklinikk, høresentral og egen seksjon for obstruktiv søvnapnoe. Vi opererer på 24 operasjonsstuer pr. uke fordelt på Sentraloperasjon og Dagkirurgisk avdeling på Nordbyhagen, og på Gardermoen.

Vår avdeling utreder og behandler pasienter med alle øre-nese-halssykdommer, med unntak av kreftoperasjoner. Vi har forskningsprosjekter innen øresykdommer, nese-bihulesykdommer og obstruktiv søvnapnoe. 
Avdelingen har for tiden også ansvar for plastikkirurgisk seksjon, som består av 5 overleger og egen poliklinikk. Plastikkirurgisk seksjon har operasjoner på Nordbyhagen og på Ski. 

Nåværende avdelingsleder er konstituert, og stillingen lyses derfor ut som en spennende, fast lederstilling, med sentral plassering i Kirurgisk divisjons ledergruppe.
Vi søker en engasjert, nytenkende, motiverende, tydelig og samlende leder som liker å jobbe målrettet og strategisk for å skape resultater sammen med sine medarbeidere og samarbeidspartnere. Som avdelingsleder for ØNH avdelingen er du leder for alle faggrupper i avdelingen. Du vil ha en viktig rolle i å videreutvikle avdelingen, slik at tjenestene holder høy kvalitet og er i tråd med sykehusets strategi og verdier. Gjennom helhetlig og strategisk tenkning og god faglig forståelse, vil du legge til rette for gode beslutningsprosesser og gjøre nødvendige prioriteringer. Akershus Universitetssykehus ønsker å videreutvikle og styrke sin universitetsfunksjon, og som avdelingsleder har du ansvar for å legge til rette for og videreutvikle også forskning og undervisning.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Strategisk ledelse og videreutvikle avdelingen med vekt på fag, kvalitet og pasientsikkerhet
 • Ha helhetlig ansvar for daglig drift, personaloppfølging, budsjett og pasientbehandling
 • Være en aktiv og tydelig del av kirurgisk divisjons ledergruppe, og bidra til å nå både avdelingens og divisjonens mål
 • Jobbe for et godt arbeidsmiljø og sikre kompetanseutvikling i alle yrkesgrupper
 • Bidra til god forskningsaktivitet og utvikling, både medisinske og helsefaglig og gjerne tverrfaglig
 • Sikre pasient- og brukerfokus i tjenesteutviklingen
 • Hvis ønskelig har du mulighet til å jobbe noe klinisk og/eller forske

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i ØNH eller annen helsefaglig utdanning med erfaring fra fagfeltet
 • Ledererfaring, helst fra en sykehusavdeling
 • Ønskelig med lederutdanning 
 • Erfaring med arbeid med mål- og resultatstyring og dokumenterte resultater
 • Kunnskap om målrettet pasientsikkerhet- og HMS arbeid
 • Budsjett- og økonomiforståelse
 • Forskningskompetanse er en fordel
 • Beslutningsevne og gjennomføringsevne

Personlige egenskaper:

 • Tydelig, synlig, engasjert og trygg leder
 • Kunne kommunisere faglige visjoner og vise retning 
 • Evne til å inspirere, samhandle og motivere medarbeidere i en kunnskapsbedrift
 • Kunne samle og involvere medarbeidere for å sikre et godt arbeidsmiljø
 • Være god til å jobbe i team, kunne delegere og ha beslutningsevne og gjennomføringsevne
 • Være strategisk og løsningsorientert 
 • God organisasjonsforståelse, med evne til å se og tenke helhetlig og fremtidsrettet
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende lederstilling, med mulighet for stor påvirkning av avdelingens og divisjonens utvikling
 • Kompetent og faglig sterk organisasjon
 • En organisasjon som satser på forskning, innovasjon og utvikling for å sikre høy kvalitet på dagens og fremtidens helsetjenester
 • Mulighet for lederutvikling gjennom sykehusets lederutviklingsprogram
 • Gode velferdstilbud for ansatte, blant annet hytteutleie, treningstilbud, kulturarrangementer, mulighet for bolig og barnehageplass