• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  21.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5042, BERGEN
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4717301
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
Ledig stilling

Bergen kommune

Avdelingsleder til to bofellesskap i Sandviken

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester Bergenhus og Årstad er en bydelsomfattende enhet med 360 årsverk fordelt på 27 tjenestesteder. Vi gir omsorg og oppfølging til mennesker med ulikt funksjonsnivå i bofellesskap, botiltak, samlokaliserte boliger og private hjem. I vår enhet har vi mange dyktige ansatte. Vi leter nå etter deg som har engasjement, godt humør og lyst til å bidra til vårt fellesskap.

Vi søker etter en motivert avdelingsleder i 100 % stilling som vil få ansvar for to bofellesskap; Jægermyren og Rothaugsgaten

Det er to spennende boliger med varierte brukergrupper og dyktige ansatte med et stort faglig engasjement.

 • Jægermyren bofellesskap er et av de eldste bofellesskapene i Bergenhus, og har en nydelig plassering i Ytre Sandviken. Boligen yter heldøgns omsorgstjenester til 9 beboere i alderen 20 - 70 år, og har god kompetanse på kombinasjonsproblematikk utviklingshemming, psykiatri, autisme, og somatikk.
 • Rothaugsgaten bofellesskap ligger sentralt i Sandviken, med gangavstand til sentrum, og yter heldøgns omsorgstjenester til 6 beboere i alderen 25 - 58 år.
  Bofellesskapet har kompetanse på kombinasjonsproblematikk utviklingshemming, psykiatri, og autisme. 

Vi leter nå etter deg som har engasjement, godt humør og lyst bidra til vårt felleskap med mange dyktige ansatte. Du er faglig dyktig, engasjert og motivert for å skape et godt bo og arbeidsmiljø basert på høy etisk standard, tillit og mestring. Det å legge til rette for læring og utvikling gjennom å involvere og gi ansvar de ansatte blir en viktig oppgave i de to boligene. I tillegg er det viktig å ha gjennomføringskraft til å oppnå gode resultater, og at de økonomiske ressursene anvendes mest mulig effektivt

Det er viktig for oss å være en trygg, stabil og forutsigbar arbeidsplass som skaper trivsel for både beboere og ansatte. Vi legger vekt på kvalitetssikring, utvikling av gode rutiner og prosedyrer, kompetansebygging og god samhandling i arbeidet med å sikre gode tjenester.

 Stillingen har arbeidstid på dagtid med fleksitid 37,5 timer/uke.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for den daglige driften av bofellesskapet
 • Ansvar for rekruttering, opplæring og personaloppfølging, samt turnusplanlegging
 • Ansvar for HMS-arbeid og risikostyring
 • Faglig ansvarlig for tjenestestedet
 • Sikre effektiv drift og tjenesteproduksjon av høy kvalitet 
 • Ansvar for tjenestestedets intern- og eksternkontroll
 • Kvalitetssikre det faglige arbeidet i bofellesskapet og sikre at dette er i tråd med Bergen kommunes styringsdokumenter, samt gjeldene avtale- og lovverk
 • Økonomistyring i henhold til budsjett herunder utarbeidelse av økonomisk prognose
 • Sikre godt samarbeid med pårørende og øvrige samarbeidspartnere
 • Utvise de verdier og holdninger som er nedfelt i kommunens arbeidsgiverpolitikk og etiske standard 
 • Bidra til å skape gode holdninger gjennom etisk refleksjon
 • Målrettet arbeid for å sikre at kommunens overordnede verdier: kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert implementeres i alle ledd av driften
 • Delta i enhetens ledergruppe
 • Andre oppgaver delegert fra enhetsleder

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert vernepleier/sykepleier, men annen relevant 3-årig høyskoleutdanning kan vurderes
 • Fortrinnsvis videreutdanning i ledelse eller annen relevant videreutdanning
 • Ønskelig med allsidig praksis fra relevante tjenesteområder og lederfaring
 • Fordel med kjennskap til  kommunens IT systemer, herunder RS og UBW HR
 • Må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode kommunikasjonsferdigheter er en forutsetning
 • Fordel med kjennskap til arbeid og struktur i større organisasjoner
 • Ønskelig med kunnskap om relasjonsledelse
 • Personlig egnethet vektlegges særlig, og engasjement for arbeid med mennesker er en forutsetning

Personlige egenskaper:

 • Fleksibilitet og evne til omstilling og nytenkning
 • Gode samarbeidsevner
 • Du er god til å veilede og motivere medarbeidere
 • Søker bør være handlekraftig, beslutningsdyktig og ha høy arbeidskapasitet
 • Evne til å arbeide strukturert for å oppnå virksomhetens mål
 • Du må kunne arbeide selvstendig, så vel som i team
 • Åpenhet, pålitelighet og lojalitet verdsettes
 • Være løsningsorientert
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Humor og raushet
 • Må ha høy etisk bevissthet og evne til kritisk refleksjon

Vi tilbyr:

 • Spennende, interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Høyt faglig nivå
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et godt lederteam som støtteapparat
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes -og gruppelivsforsikring 
 • Lønn etter gjeldende tariff
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  21.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5042, BERGEN
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4717301
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune