• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5239, RÅDAL
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4713183
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
Ledig stilling

Bergen kommune

Avdelingsleder til Råstølen Bofelleskap

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med ca. 450 årsverk fordelt på 26 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk. Enheten arbeider med å legge til rette for en meningsfull hverdag for våre tjenestemottakere, med grunnlag i styrende dokumenter i Bergen kommune.

Som avdelingsleder inngår du i enhetsleder sin ledergruppe sammen med de andre avdelingslederne i enheten. Videre har avdelingsleder tilgang til enhetens rådgivere innen fag, personal og økonomi, samt andre støttefunksjoner.

Råstøl bofellesskap holder til i Harald Sæverudsveg et steinkast fra Siljustølen hvor man har muligheter for å kunne gå på tur og nyte nærområdet. Bybanen har holdeplass på Råstølen, bare 5 minutters gange fra bofellesskapet ,bybanestoppet er stoppet rett etter Lagunen kjøpesenter. Bybanen har hyppige avganger, noe som gjør det enkelt å komme seg til og fra jobb med kollektivtilbud også i helgene. Råstølen bofellesskap  yter heldøgns omsorgstjenester til 8 personer med ulikt bistandsbehov fra 24 - 57 år. Vårt faglige arbeid er blant annet knyttet til daglige pleie- og omsorgsoppgaver, atferdsutfordringer, psykiske lidelser og vedtak etter Lov om helse- og omsorgstjenester, kap. 9. Arbeidsoppgavene i bofellesskapet er varierte og utfordrende, og vi fokuserer på tverrfaglig tilnærming og samarbeid.

Vi søker en avdelingsleder som brenner for å sikre gode tjenester til utviklingshemmede. Du er faglig dyktig, engasjert, motiverende og du ønsker å ta ansvar for at kvaliteten er i høysetet. Som avdelingsleder er du opptatt av å skape tillit, å legge til rette for at ansatte kan oppleve mestring og motivasjon, samt å skape en kultur med fokus på et godt arbeidsmiljø og høy etisk bevissthet. Du legger til rette for læring og utvikling igjennom å involvere og gi ansvar til medarbeidere. Du er opptatt av å vise gjennomføringskraft for å oppnå gode resultater og at de økonomiske ressursene anvendes mest mulig effektivt.  

Stillingen har arbeidstid på dagtid med 37,5 timer/uke (fleksitid).

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig oppfølging av personal og tjenestestedets budsjett.
 • Fagansvaret for driften på tjenestestedet samt oppdrag utenfor
 • Arbeide målbevisst og strukturert for å implementere resultatenhetens handlingsplaner for å nå vedtatte mål.
 • Være en tilretteleggende avdelingsleder, samarbeidsvillig og omgivelsesorientert.
 • Ha et helhetsperspektiv på sitt arbeid og arbeide selvstendig og tverrfaglig
 • Være utviklingsorientert og opptatt av å forbedre tjenestekvaliteten og utnytte ressursene på en fleksibel og effektiv måte.
 • Stillingen kan tillegges stedfortrederfunksjon for resultatenhetsleder etter nærmere avtale.
 • Sørge for oppretting eller deltakelse i ansvarsgrupper, iverksetting av individuell plan og utarbeiding av konkrete handlingsplaner i.h.h.t. overordnede styringsmål.
 • Sikre faglig og etisk forsvarlige tjenester, ajourholde kunnskaper om aktuelt lovverk herunder lov om helse- og omsorgstjenester kapittel 9.
 • Sørge for at retningslinjene for legemiddelhåndtering nedfelt i Bergen kommune blir fulgt.
 • Sørge for at retningslinjene for brukerregnskap nedfelt i Bergen kommune blir fulgt.
 • Ansvar for HMS og ajourhold av HMS-perm.
 • Ansvar for tjenestestedets internkontroll.
 • Veiledningsansvar internt/eksternt.
 •  Utvise de verdier og holdninger som er nedfelt i kommunens arbeidsgiverpolitikk og etisk standard. Kommunens overordnede verdier er kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert - KÅPE. Dette er verdier alle som jobber i Bergen kommune skal kjenne til og ha som utgangspunkt for sitt arbeid

Kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis vernepleier/sykepleier eller annen helse- og sosialfaglige utdannelser 
 • Administrativ tilleggsutdannelse fra høyskole / universitet av minst ett års varighet er en fordel
 • Relevant allsidig praksis fra tjenesteområdet og relevant erfaring som leder tillegges vekt
 • Ønskelig med erfaring fra beslutningsprosesser
 • Kunne vise til gode planlegging- og gjennomføringsevner 
 • Kunnskap og erfaring i utøvelse av relevant lovverk for tjenesten
 • Forståelse for kommunenes organisering og systemene som benyttes
 • Gode datakunnskaper er en forutsetning
 • God kjennskap til turnusarbeid og turnusplanlegging
 • Ønskelig med økonomikunnskaper
 • Gode veiledningsferdigheter
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne er en forutsetning

Personlige egenskaper:

 • Du kan vise til gode samarbeidsevner
 • Du kommuniserer tydelige forventninger, gir tilbakemeldinger og anerkjennelse til den som fortjener det
 • Du skaper oppslutning om endringer og motiverer personalet i endringsprosesser
 • Du har høy arbeidskapasitet der du er initiativrik og engasjert
 • Du har evne til å arbeide strukturert og selvstendig mot gitte mål og tidsfrister
 • Du har evne til fleksibilitet og håndtering av uforutsette hendelser
 • Stillingens omfang krever god psykisk helse
 • Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt i vurderingen av søkerne

Vi tilbyr:

 • Et arbeidsmiljø med fokus på trivsel og et spennende faglig miljø med rom for å bruke flere sider av seg selv
 • Gode muligheter for personlig utvikling
 • Varierte utfordringer i en engasjert og positiv personalgruppe med fokus på samarbeid og tverrfaglighet i og mellom bofellesskapene i enheten
 • Lederoppfølging og ledernettverk
 • God opplæring
 • Lønn iht. tariff 
 

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5239, RÅDAL
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4713183
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune