• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  26.01.2022
 • Sted:
  FANA
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  FANA
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4295391
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Avdelingsleder til Fanafjellsvegen Bofelleskap

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med ca. 450 årsverk fordelt på 26 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk. Enheten arbeider med å legge til rette for en meningsfull hverdag for våre tjenestemottakere, med grunnlag i styrende dokumenter i Bergen kommune.

Som avdelingsleder inngår du i enhetsleder sin ledergruppe sammen med de andre avdelingslederne i enheten. Videre har avdelingsleder tilgang til enhetens rådgivere innen fag, personal og økonomi, samt andre støttefunksjoner.

Fanafjellsvegen bofellesskap yter heldøgns omsorgstjenester til 3 personer med utviklingshemming, psykiske lidelser, adferdsutfordringer og/eller autisme. Bofellesskapet ligger skjermet til i naturskjønne omgivelser. Vårt fokus er å gi beboerne en meningsfull hverdag etter deres ønsker og behov, samt sørge for trygge rammer. Vi jobber for at beboerne skal ha en aktiv og meningsfull tilværelse. Beboerne har ulike behov og interesser, noe som bidrar til en arbeidsplass med varierte arbeidsoppgaver.

Vi søker en avdelingsleder som brenner for å sikre gode tjenester til utviklingshemmede. Du er faglig dyktig, engasjert, motiverende og du ønsker å ta ansvar for at kvaliteten er i høysetet. Som avdelingsleder er du opptatt av å skape tillit, å legge til rette for at ansatte kan oppleve mestring og motivasjon, samt å skape en kultur med fokus på et godt arbeidsmiljø og høy etisk bevissthet. Du legger til rette for læring og utvikling igjennom å involvere og gi ansvar til medarbeidere. Du er opptatt av å vise gjennomføringskraft for å oppnå gode resultater og at de økonomiske ressursene anvendes mest mulig effektivt.  

Stillingen har arbeidstid på dagtid med 37,5 timer/uke (fleksitid).

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for den daglige driften av bofellesskapet
 • Ansvar for daglig drift av bofellesskapet innenfor gitte rammer og budsjett
 • Sikre at overordnede mål for tjenesteområde iverksettes med resultatoppfølging  
 • Lede, kvalitetssikre og utvikle det faglige arbeidet i bofellesskapet
 • Sikre effektiv drift og tjenesteproduksjon av høy kvalitet i bofellesskapet
 • Lede, veilede og følge opp personalgruppen, samt iverksette og følge opp ulike faglige tiltak
 • Bidra til å skape gode holdninger og god etisk refleksjon
 • Legge til rette for å sikre et godt samarbeid med kolleger, personal, pårørende og andre samarbeidsparter
 • Ansvar for HMS og internkontroll
 • Andre delegerte arbeidsoppgaver fra enhetsleder 

Kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis vernepleier/sykepleier, men annen helse- og sosialfaglige utdannelser kan også søke. 
 • Administrativ tilleggsutdannelse fra høyskole / universitet av minst ett års varighet er en fordel.
 • Det er ønskelig med relevant allsidig praksis
 • fra tjenesteområdet og relevant erfaring som leder.
 • Videreutdanning innen veiledning tillegges vekt.
 • Ønskelig med erfaring fra beslutningsprosesser
 • Kunne vise til gode planlegging- og gjennomføringsevner 
 • Kunnskap og erfaring i utøvelse av relevant lovverk for tjenesten
 • Forståelse for kommunenes organisering og systemene som benyttes
 • Gode datakunnskaper er en forutsetning
 • God kjennskap til turnusarbeid og turnusplanlegging
 • Ønskelig med økonomikunnskaper
 • Gode veiledningsferdigheter
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne er en forutsetning

Personlige egenskaper:

 • Du kommuniserer tydelige forventninger, gir tilbakemeldinger og anerkjennelse til den som fortjener det
 • Du skaper oppslutning om endringer og motiverer personalet i endringsprosesser
 • Du har høy arbeidskapasitet der du er initiativrik og engasjert
 • Du har evne til å arbeide strukturert og selvstendig mot gitte mål og tidsfrister
 • Du har evne til fleksibilitet og håndtering av uforutsette hendelser
 • Du kan vise til gode samarbeidsevner
 • Stillingens omfang krever god psykisk helse
 • Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt i vurderingen av søkerne  - Humor og raushet

Vi tilbyr:

 • Varierte utfordringer i en engasjert og positiv personalgruppe med fokus på samarbeid og tverrfaglighet i og mellom bofellesskapene i enheten
 • Et arbeidsmiljø med fokus på trivsel og et spennende faglig miljø med rom for å bruke flere sider av seg selv
 • Gode muligheter for personlig utvikling, blant annet igjennom egne interne lederutviklingsprogram
 • Lederoppfølging og ledernettverk
 • God opplæring
 • Lønn iht tariff 
 
 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  26.01.2022
 • Sted:
  FANA
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  FANA
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4295391
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune