Detaljer

 • Bedrift
  Kristiansund kommune
 • Søknadsfrist
  25.05.2020
 • Sted:
  Barmanhaugen
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Møre og Romsdal
 • Arbeidssted:
  Barmanhaugen
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2875147
 • Se her for andre jobber fra Kristiansund kommune

Avdelingsleder

Vi ønsker en motivert leder med helsefaglig bakgrunn. Har du en voksende ønske om å bli leder er dette en fin plass å starte. Kjekke kolleger, muligheter for lederutdanning og god støtte fra lederkollegaer. 

Vi har ledig 100 % fast dagstilling som avdelingsleder ved Barmanhaugen 2. etasje. En flott og oversiktlig avdeling med 12 pasienter.

Vi søker etter en dyktig og tydelig person med helsefaglig bakgrunn. Du må gjerne være god på tenke nytt og ha gjennomføringsevne.

Du må være glad i medarbeidere, ha godt humør og like å være pådriver i endrings- og utviklingsarbeid gjennom tillitsbasert styring og ledelse.

Avdelingsleder inngår i lederteam i enhet for Sykehjem og har medansvar for utvikling av strategi og målsettinger i tillegg til at en har personal- og fagansvar i egen avdeling.
Hos oss får du være med på å utvikle morgendagens sykehjemstjenester. Enheten er i stadig utvikling der vi har fokus på å sikre riktig kompetanse til rett tid, samt å gi tilpassede og differensierte tilbud etter pasientenes ulike behov. Vi arbeider også med å bygge opp heltidskultur i alle ledd av organisasjonen. Viktige virkemidler er blant annet ulike arbeidstidsordninger.

 Arbeidsoppgaver

• daglig organisering og drift av avdelingens tjenestetilbud i tråd med gjeldende lovverk, prosedyrer og regelverk.
• personalansvar, inkludert oppfølging av sykefravær i egen avdeling
• attestasjon og etterkontroll av lønn
• medansvar i fht. budsjett- og økonomioppføling i avdelingen
• medansvar i fht. rekruttering- og ansettelser i samarbeid med personalleder
• planlegge og utarbeide arbeidstidsordninger og ferieplaner
• saksbehandling vedr. tjenestetilbud og personalsaker
• oppfølging av HMS-arbeid, avviksbehandling og kvalitetsutvikling
• medansvar i utarbeidelse og oppfølging av enhetens kompetanseplan

Kvalifikasjonskrav

• 3-årig helse- eller sosialfaglig høyskoleutdanning (annen relevant utdanning fra høyskole eller universitet kan vurderes).
• gode IKT-kunnskaper
• må ha god innsikt i kommunal tjenesteproduksjon og offentlig helseforvaltning

Ønskede kvalifikasjoner

• ønskelig med erfaring fra arbeid innen kommunale helse- eller sosialtjenester
• ønskelig med kjennskap til/erfaring fra bruk av NEWS og ISBA
• utdanning og/eller erfaring innen relevant ledelse
• erfaring med turnusplanlegging

Personlige egenskaper

• må være samarbeids- og teamorientert
• må ha gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig, samt være tydelig
• må kunne jobbe målrettet, systematisk og selvstendig
• Må ha et ønske om å være leder.

Det legges vekt på å ansette en person som kompletterer lederteamet i enheten.

Vi tilbyr

• en faglig utfordrende og variert jobb i et engasjerende og godt arbeidsmiljø
• stor grad av selvstendighet og ansvar
• fagutvikling og lederutvikling
• et arbeidsmiljø som vektlegger HMS-arbeid og medeierskap
• fleksitidsordning

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest og egenerklæring helse fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.