Avdelingsleder, Studiespesialiserende utdanningsprogram

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Skolen er lokalisert i Verdal kommune og har 570 elever og 130 ansatte. Vi gir opplæring innen utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, idrettsfag, informasjonsteknologi og medieproduksjon, salg, service og reiseliv, studiespesialisering og teknologi- og industrifag. Skolen er regionskole for voksenopplæring og tilbyr voksenopplæring og kurs innenfor ulike fagområder. Vår visjon er «Sammen om læring og utvikling». Vi skal sammen utdanne morgendagens kompetente og attraktive studenter og fagarbeidere. Vi skal være en spydspiss innen skoleutvikling, i tett samarbeid med næringslivet og samfunnet i regionen. Sammen gir vi kompetansen og utviklingen elevene trenger for å kunne delta og virke i samfunnet.

Fast 100% stilling som avdelingsleder for studiespesialiserende utdanningsprogram

Avdelingsleder rapporterer til rektor, inngår i skolens ledergruppe og bidrar i overordnet ledelse av skolen. Avdelingsleder har ansvar for det pedagogiske arbeidet i sin avdeling, samt personal- og økonomiansvar for avdelingen.

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig og pedagogisk ledelse av avdelingen, i tråd med skolens visjon, mål og utviklingsplan
 • Planlegge, organisere og ha et overordnet ansvar for opplæringen på avdelingen
 • Personalansvar og medarbeiderutvikling
 • Elevoppfølging
 • Administrative og utviklingsrelaterte oppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Du har relevant høyere utdanning og relevant fagbakgrunn med formell undervisningskompetanse
 • Du har god kjennskap til videregående opplæring
 • Du har skolerettet lederutdanning og ledererfaring
 • Du har god digital kompetanse og erfaring i bruk av skoleadministrative systemer
 • Du har god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet

Personlige egenskaper:

 • Du kan vise til gode resultater i personalledelse og relasjonsbygging
 • Du er nyskapende og engasjert i arbeidet med fagfornyelsen og pedagogisk utviklingsarbeid
 • Du er samhandlende og inspirerer til felles innsats
 • Din lederstil preges av involvering, tydelig kommunikasjon og god gjennomføringsevne
 • Du har høy arbeidskapasitet

Vi tilbyr:

 • En skole der vi er sammen om læring og utvikling, med gode resultater og god elevoppfølging
 • Et samarbeidende og godt arbeidsmiljø, med engasjerte og dyktige ansatte
 • En samhandlende og utviklingsorientert ledergruppe
 • Delta i utviklingen av skolen i arbeidet med fagfornyelsen og skolebruksplanen fram mot 2025
 • Lønn etter avtale og gode forsikrings- og pensjonsavtaler