• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  22.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4716439
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Avdelingsleder Språksenteret

Offentlig forvaltning

Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen er et ressurssenter for opplæring av nyankomne elever i grunnskolens innføringstilbud for elever fra 3.-10. trinn. Språksenteret har ansvar for kartlegging av alle nyankomne elever i Oslo, og ansvar for kartlegging ved individuelt inntak til videregående opplæring for elever med kort botid. Språksenteret tilbyr intensiv opplæring til nyankomne elever på 5.-10. trinn som en del av innføringstilbudet i Osloskolen. Språksenteret har også ansvar for Skolelostjenesten som jobber med den nasjonale minoriteten rom.

Språksenteret skal bidra til:

 • Et mer tilpasset opplæringstilbud for nyankomne elever etter alder, ferdigheter og skolebakgrunn
 • Kompetanseheving innenfor fagfeltet
 • Raskere inkludering – språklig, faglig og sosialt

 

Språksenteret har følgende hovedoppgaver:

 • Utadrettet virksomhet: Utvikle fagressurser og gi tilbud om kompetanseheving, veiledning og bistand til aktuelle skoler med innføringstilbud 
 • Kartlegging: Kartlegge nyankomne elevers ferdigheter i språk og fag (3.-10.trinn) og ved individuelt inntak til VGS
 • Opplæring: Gi intensiv fag- og språkopplæring til nyankomne elever 5.-10. trinn 

 

Språksenteret drives gjennom et sterkt samarbeidsmiljø og kjennetegnes av engasjerte og fleksible medarbeidere med høy fagkompetanse. Språksenteret er organisert under divisjon for Elevrettigheter og kompetanseutvikling (KER) – Avdeling for pedagogisk kompetanseutvikling (PKU) – Seksjon for mangfold, inkludering og norskspråklige ferdigheter (MIN).

Språksenterets ledergruppe består av rektor, assisterende rektor og tre avdelingsledere. Vi ser nå etter en avdelingsleder som skal lede arbeidet på Språksenteret knyttet til kartlegging av nyankomne elevers ferdigheter i språk og fag. Vi ser etter deg som er dedikert og faglig engasjert og som evner å jobbe både operativt og strategisk, og som har god system- og oppdragsforståelse.

Vi ser etter deg som gir tillit, involverer og utviser klokskap i kommunikasjon og faglige diskusjoner. Du evner å se de store linjene og tar gode beslutninger. Du har et sterkt engasjement for nyankomne elever og deres opplæringssituasjon. Vi trenger en erfaren leder som forstår kompleksiteten i fagfeltet og som kan lede en avdeling som stadig må håndtere nye og omfattende oppgaver.

Les mer om Språksenteret her https://spraksenteret.osloskolen.no/

 

Arbeidsoppgaver:

 • Deltakelse i lederteam som består av rektor, assisterende rektor og tre avdelingsledere
 • Personalledelse
 • Lede og videreutvikle Språksenterets arbeid med kartlegging av nyankomne elever
 • Videreføre det spesialpedagogiske arbeidet på Språksenteret, rettet mot nyankomne minoritetsspråklig elever med særskilte behov
 • Veilede ansatte i bruk av ulike kartleggingsverktøy og gjennomføring av kartlegginger
 • Kvalitetssikre pedagogiske vurderinger med tanke på videre undervisning og anbefalt opplæringstilbud for den enkelte elev
 • Sikre et godt profesjonsfellesskap og sørge for fleksibel og hensiktsmessig ressursutnyttelse
 • Samarbeide med aktuelle aktører
 • Praktisk organisering og logistikk i den daglige driften

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent pedagogisk utdanning på masternivå innenfor fagfeltet
 • Fortrinnsvis formell kompetanse og erfaring fra det spesialpedagogiske feltet
 • Ledererfaring
 • Erfaring med og kunnskap om kartlegging og utvikling av kartleggingsmateriell
 • Erfaring og bakgrunn som har gitt god kjennskap til fagfeltet og aktuelt lovverk
 • Erfaring med kvalitetsutvikling og pedagogisk utviklingsarbeid
 • Kjennskap til Språksenteret, innføringstilbud og Osloskolen
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Engasjert og ambisiøs både på elevenes, skolens og fagfeltets vegne
 • Viser fleksibilitet, lytter og utøver tillitsbasert ledelse
 • En samlende leder som ser de store linjene og som viser vei og retning
 • Strukturert og utviklingsorientert med god gjennomføringsevne
 • Strategisk og faglig sterk
 • Fleksibel og omstillingsdyktig
 • Kreativ og innovativ

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • En meningsfull jobb med et viktig samfunnsoppdrag
 • Et godt og unikt arbeidsmiljø
 • Et faglig engasjert personale med høye ambisjoner
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til fastsatt lov- og avtaleverk
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  22.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4716439
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune